DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Молитва: Яхве Ме Посети

16 януари 1992

О, Господи, не мога да намеря думи да Те възхваля, а искам да Ти говоря…

ще ти помогна; пиши:

Яхве ме посети
     като порив на вятър,
Духът Му ме вдигна и ми показа Своя Облик;
     разкри ми: Нежността, Обичта и Безмерната Добрина;
след това ме обсипа с Благословии
     и ми поднесе Манна в изобилие,
за да Я споделя с братята си;

     вървеше с мен в страната на забравата,
от долу сред мъртвите
     ме взе, сред онези, които Го бяха забравили,
възкреси ме, възстановявайки паметта на душата ми;

     о, Господи, Яхве, колко съм признателна!
нека Сладостта Ти, о, Господи, да бъде върху всички нас, благословен да бъде Яхве за вечни времена; амин;

а сега, дъще, ужасите на нощта са зад теб, а пред теб, Аз Съм; ще те върна в безопасност у Дома, където принадлежиш;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message