DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Плаващо Дърво
От Времето На Фатима До Днес Нито Едно От Предупрежденията Ми Не Беше Зачетено

13 ноември 1991

Яхве, обичам Те. Боготворя Те.
Яхве, небесна моя Обич,
зная, че си с мен.
Яхве, Отецо и Авва мой,
кажи на така Любимия Си Син,
че сърцето ми живее само за Него.

Кажи Му, че е Въздухът, който дишам, че е Животът ми.
Кажи Му, че за Обичта Му гласът ми ще се понесе възможно най-далеч,
провъзгласявайки Желанията Му
и Горещата Му Обич към нас.

Кажи Му, Отецо,
че никой и нищо
няма никога да застане
между тази обич, която изпитвам към Него.

Кажи Му, че е Усмивката ми, Радостта ми и Надеждата ми.
Кажи на моя Избавител как копнея за Него
и как ден и нощ линея от обич към Него.

дъще, любима на Душата Ми, не знаеше ли? не знаеше ли, че Духът Ми си почива в Нищожността? не си ли чувала как се радвам, разкривайки изцяло Лицето Си на деца? не си ли чела: “бях намерен от онези, които не Ме търсеха и се разкрих на онези, които не се допитваха до Мен”?1

- Радостта ти е твоят Творител,
- Обичта ти е твоят Помазан,
- Факелът ти е Светият Ми Дух;
възползвай се, дете Мое, от всички дарове, които ти дадох и възстанови Дома Ми;

както се разхождах покрай една река видях едно плаващо дърво2 повлечено от светското течение; наведох се и го извадих от потока, занесох го у Дома и го посадих в Градината Си на Насладите; от парче сухо дърво, направих от теб Дърво; казах: “расти! расти и пусни корени в Градината Ми, в Моята Собственост; и разпръсни уханието на цветчетата си, за да смекчиш Справедливостта Ми;” казах: “множество плодове ще даваш всеки месец и листата ти ще бъдат лек за мнозина;” от време на време Ми доставя удоволствие да те кастря; за Мен е радост, гледайки цъфтежа на цветята ти и постоянния растеж на плодовете ти; единствено Водата3 от Светилището Ми4 може да ти даде растеж и Живот;

Аз, Яхве, ще бдя за твоето преуспяване; доставя Ми удоволствие да събирам от време на време по пътя Си парчета от плаващи дървета;5 мога да дам живот на всичко, каквото събирам по пътя Си;

(По-късно:)

Васула, мир на теб;

- ако земята се разтърсва и потъва пред собствените им очи, то е защото престъпиха Закона Ми основаващ се на Обич; нарушиха всичките Ми Заповеди; въпреки многобройните застъпничества на Святата ви Майка и въпреки Моите Предупреждения, от времето на Фатима до днес нито едно от Предупрежденията Ми не беше уважено;

часовете изтичат и една огромна армия, такава, каквато светът не е виждал, нито ще види повече, е в обсега на ръката! малцина ще бъдат пощадени! как се провиквам, за да пронижа глухотата ви! една ревяща нация като бученето на безброй водопади отново ще наводни света с огън и жупел; Всемилостив съм, но почти не чувам вик на покаяние;

а, хора с малка вяра! хора единствено за пререкания!

пиши: единственото, което чувам, освен от един малък остатък, е: “защо трябва да вярваме на тези послания? защо трябва да постим, след като те не произхождат от Него? защо да се покайваме, след като сме праведни? защо да вярваме на тези безумници? не ги слушайте, тъй като разпространяват видения и пророчества измислени от тях;” казвам ви наистина, когато дойде Денят, ще бъде за предпочитане въобще да не сте се били раждали! достатъчно е един единствен човек да запали огън, за да произведе топлина;

днес отново съществува между вас човек живеещ под същите небеса, който е готов да запали Огън способен да изгори и да стопи всички елементи за няколко секунди! земята ще се похаби като дреха; бях ви предупредил, но не обърнахте внимание; cтраданието Ми е голямо, но как иначе бих могъл да изгоня търговците от Своята Църква? как да изгоня усойниците от гнездата, които свиха във вътрешността на Светилището Ми освен, идвайки с Пламък и Буен Огън? търговци, продавачи, всички ще бъдат премахнати и това може да бъде направено само с Огън!

мъдреците няма да се гордеят повече с мъдростта си, нито с властта си; богатите в духа ще се окажат в безплодие, разголени и траурно опечалени; ще Ме търсят, но там, където ще Ме търсят, няма да Ме намерят; отново и отново ще се позовават на Името Ми, но няма да ги чуя; ще съборя мнозина;

бъди едно с Мен, дете Мое; имай Мира Ми; обичам те твърде много; Справедливостта е в обсега на ръката;

(По-късно:)

опри се на Мен; с теб съм, дете Мое; ах, малко Мое дете, от обич към Мен носи своя товар на раменете си; обичай Ме, дете Мое, и ще живееш; евангелизирай с обич за Обичта; приеми всичко, каквото идва от Мен;

ела, Аз и ти, ти и Аз обединени в обич; толкова много те обичам, Васула Моя, толкова много, малка ти...

еклезия ще се съживи;


2 Бог има пред вид мен.
3 Това е Светият Дух.
4 Това е Сърцето на Господа.
5 Тук Бог намеква за друга една облагодетелствувана душа, която ми позволи да срещна.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message