DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание За Ирландия

14 ноември 1991

(Послание за Ирландия.)

чуй, Ирландия, не се разпръсквай повече, съберете се, съберете се всички в един; елате при Мен в мир и се молете заедно за мир;

изпразнете сърцата си от всичките си зли наклонности и узнайте къде се намира мирът, къде е обичта, къде е святостта; молете се за онези, от чиито ръце капе кръв, не знаят какво правят;

дойдох да отделя най-добрите от стадото, за да ги попитам дали желаят да спазят всеобщо отричане за девет дена; в тази страна демоните ще бъдат обхванати от паника; зная, че престъпленията ви са много и че само един остатък има Печата Ми на челото си;

минах през теб, Ирландия, и бях поразен от беззаконието ти, но виж! Часът е наблизо; земята ти е парцелирана с мерителна линия, но така е и сърцето ти, Ирландия, дъще Моя, чак до вътрешностите ти;1 издигнете отново разклатения Ми Дом, събирайки се в мир и без да се обособявате под Името Ми; въпреки че сте един остатък останал Ми верен, не се обезсърчавайте, ще ви донеса с благословия ново вино, за да овлажните устните си;

не се обезсърчавайте; Спасителят ви е на Своя път на Завръщане; вие сте тухлите на Светилището Ми и в същото време строителите на Дома Ми; обединявайки се и събирайки се отново, ще има структура, но ако останете разделени и разпръснати, как да реконструирам това, което сега е в разруха? има нужда от всички вас заедно, за да направя едно единство и да възстановя Дома Си; имам нужда от всички тухли;

Царството Ми на земята е Църквата Ми и Евхаристията е Животът на Църквата Ми, тази Църква, която Аз Cамият ви дадох;

- бях ви оставил с една Църква, но едва бях си тръгнал, едва бях обърнал гърба Си, за да отида при Отеца, когато превърнахте Дома Ми в запустение! изравнихте го със земята! а стадото Ми се скита наляво и надясно…

колко дълго още ще пия от Чашата на разделението ви? чаша на злочестина и опустошение; поднесохте на Светия, Този, когото казвате, че обичате, толкова широка и дълбока чаша, пълна с горчивина и мъка, че небцето Ми е по-сухо от пергамент, Устните Ми са покрити с мехури; вкусът на тази чаша поднесена Ми от това поколение, е горчив като отрова;

не преглъщам сам Сълзите Си, Святата ви Майка споделя с Мен скръбта Ми, след като Неопетненото Й Сърце е обединено в обич със Свещеното Ми Сърце, но скоро ще ви обновя всички с Огъня Си;

молете се безспир, тъй като Часът е наблизо; благославям ви всички, запечатвайки челата ви с Въздишката на Обичта Си;


1 Бог говори за различните деноминации в Църквата Му.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message