DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Посредством Нищожността Ти, Показах Своето Величие

24 октомври 1990

Сърцето ми желае да служи на Твоето Величие, но съм нуждаеща се и в нищета и съм неспособна да вдигна дори пръста си без Теб.

истина е, тъй като, ако не стоях до теб, ти въобще нямаше да издържиш; душа! обгърната в Светлината Ми, желаеш ли да се покориш на повелите Ми?

Готова съм да се покоря на повелите Ти.

тогава, ела и си подели плаща Ми; остави Ме да съм твоят Водител и ще продължа да ти разкривам тайните на Свещеното Си Сърце; ще продължа да разбулвам за теб дълбините на Небето; няма да те разочаровам, душа… остани бедна, нуждаеща се и горещо желаеща Моята храна; да, изпитвай глад за Храната Ми и Я желай; не бъди като богатите, които не изпитват глад, нито търсят Храната Ми; търси Богатствата на Сърцето Ми; посредством твоята нищожност, разкрих Своето Величие, посредством нищетата ти, показах Милосърдието Си и посредством крехкостта ти, Силата Си; показах сега на света буйния Пламък на Палещите Желания на Сърцето Си; единственото, което желая сега от теб е отговор на обич;

дъще? казвам ти наистина, ти, която желаеш да служиш на Мен, своя Бог, всеки път, когато ще отваряш устата си да свидетелстваш за Истината, ще те благославям; всеки път, когато ще говориш за Мен, ще разпалвам огън в теб, моли се и искай и ще ти давам повече, отколкото искаш; ще ти напомням винаги Указанията Си, така че да можеш да повтаряш Словата Ми; няма да те изоставя, знае се колко съм Все-Bерен; затова, Васула Моя, позволи Ми да те използвам, докато дойда да те взема;

благословена ти!1 остатък Мой! цвете, ела при Мен с правдив дух и Ми се довери; искаш ли да целунеш Краката Ми? ела, вземи Ръката на своя Повелител и Ме следвай;


1 Една мисъл мина през ума ми, какво ще направи с мен Господ, когато дойде да ме потърси. Не беше много умна мисъл. Затова Иисус възкликна с изненада: “Благословена ти!”

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message