DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

ОПЦИИ ЗА СТРАНИЦИТЕ: ПРИНТИРАНЕ | SHARE | ДОКЛАД ГРЕШКА
 

Дяволът Те Ненавижда

30 октомври 1990

Васула, слабо създанийце, знаеш ли колко тръни изтръгна от Сърцето Ми?

Не, Господи.

достатъчно, за да Ме отмориш, достатъчно, за да Ме отмориш, дете Мое; целта на сътворяването ти беше също така да Ме отморяваш; сътворих те и въпреки че си прах и пепел, намирам в теб дълбока отмора; приеми Ме, приеми Кръста Ми върху теб, изрази сега своята благодарност към Мен;

дете, погледни Устните Ми и внимателно Ме чуй: вяра, имай вяра в Мен и Ми се довери; познавам неизразимата ти нищета и зная, че без Мен не можеш да вдигнеш и малкия си пръст; ето защо те избрах, избрах нищетата, за да покажа на света Могъщието Си; имам основание, заради което те избрах в твоето състояние; довери Ми се и черпи от Мен силата си;

ще ти припомня колко те ненавижда дяволът и днес, ти почувства ноктите му върху себе си; да, ако го бях оставил, щеше да те накъса на парчета, но ти си под Божествената Ми закрила; всяка минута си негова цел, ти и всички останали избрани Мои души; казвам ти: поради нищожността си и бедността си, малко Мое създание, преобръщаш кроежите на Сатаната, бод след бод разплиташ ръкоделията му; нарече те червей, когато разбра, че си Моя избраница; да, бъди като червей, гризи и разтуряй намеренията му; виждаш ли? мога да използувам дори и червеи за Делата Си… да, гризи като червей кроежите му; позволих ти да почувстваш ненавистта му; ненавижда те, защото самият Отец те обича за това, че Ме обичаш; това го разярява повече от всичко друго, каквото човек може да си представи;

блажен е този, който не губи вярата си в Мен; възрадвай Душата Ми и Ме изпълвай с радост, оставайки нищо;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message