DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Oтстъпничеството, Плод На Рационализма

13 септември 1989

Преследвачите ми ме обкръжават, Господи мой,
решени са да ме съкрушат,
вслушай се в молитвата ми,
пази ме от надменните стремежи и от лъжливите езици,
Защитнико мой, позволи ми да намеря убежище в Свещеното Ти Сърце.

дете Мое, остави всичко в Ръцете Ми; твоите обвинители са в действителност Мои обвинители, твоите порицатели са Мои порицатели, твоите преследвачи са Мои преследвачи; децата Ми загиват от липса на знание и въпреки това, когато Знанието им се дава даром отвисоко, те Го отхвърлят;

Но, Господи, Ти можеш винаги да разпространяваш Посланието Си на Мир и Обич посредством душите отворени и предразположени към Теб.

(Внезапно почувствах болки в китките на ръцете си.)

цвете, болките ти са невидими за окото; чуй, Божествените Ми Дела ще покрият тази земя, ще бдя за това те да покрият тази земя и никой не би бил способен да се намеси в Плана Ми; цвете, бъди уверена в това, тъй като такава е Волята Ми;

позволи Ми да те използвам, както желая; обичам те и поради величието на Обичта, която изпитвам към теб, ти позволявам да пиеш от горчивата Ми Чаша; колкото по-голяма е Обичта Ми към теб, толкова повече ще ти позволявам да пиеш; Аз, който съм и твой Жених, бях ти предоставил най-скъпоценните Си украшения; не ти ли поверих Кръста Си, Гвоздеите Си и Трънения Си Венец? виждаш ли колко те обичам?

Моите Пътища не са твоите пътища, пречиствам душата ти, водейки я към съвършенството и в пътя на освещението; невесто Моя, позволи Ми да те украся с украшенията Си, позволи Ми да ти покажа Страданието Си; самопожертвуванието ще те отведе към съвършенство, затова остави Ме свободен да направя, каквото е най-добро за душата ти и помни, въпреки че не разбираш изцяло Словата Ми и Пътищата Ми, помни, че Иисус означава Спасител;

Господи, онези, които отричат всички лични откровения, представят аргумента, че единственото Истинско Откровение е Светата Библия. Това всички го знаем, но какво казваш Ти, Господи мой?

Свeтата Библия е действително Истината, Истинското Откровение, но Аз не престанах да съществувам; виж, Аз съм Словото и Духът Ми е деен; утешителят Ми е с всички вас, Духът на Истината, когото мнозина са склонни да забравят или да пренебрегват, тъй като всичко, каквото ви казва Духът е взето от това, което е Мое; той е Напомнянето на Словото Ми, Вдъхновението на разума ви; ето защо, дете Мое, непрекъснато ви напомням същите Истини; разберете съображенията, поради които постоянно ви подтиквам чрез Напомнянето; приемете Светия Ми Дух на Истината; идвам да ви напомня Словото Си, идвам да ви приканя към покаяние, преди да дойде Денят Ми;

дете, евангелизирай с обич за Обичта, до теб съм, никога не се страхувай; еклезия ще се съживи, тъй като Обичта е Коренът на Дървото на Живота и се намира сред вас; ще нахраня това замиращо поколение с Плода на Дървото Си, поставяйки Го непосредствено в устите им; позволи Ми да те използвам като Своя табела; храни се от Мен; ела, ние, нас?

да, заедно сме с твоята Майка; обичам те, агапа ме;1 моли се;
Васула, радвай Ме, идвайки често при Мен по време на всекидневните Си занимания;

(Често оставям това, с което се занимавам в къщи, за да дойда и да съм с нашия Господ, дори за две минути, носталгията за Бога е толкова…)

възрадвай Ме и Ми покажи, че си обвързана за Мен; помни откупа, който платих за теб, затова идвай при Мен по всяко време и Ми говори; остани малка;

разбери, че, от Обич, ще повикам всяка душа при Мен; искам да разберете, че сърцето на вашите мъдреци се намира в погребалния дом; склонни са да забравят, в своя така наречен величав ръст, Моето Могъщие и Моята Божественост; продажността им ги заслепява, оставяйки в тях отворено пространство за Сатаната да им говори, тъй като са затворили сърцето си за Обичта; умът им и сърцето им са по-близки до рационалистическия свят, отколкото до Моя Духовен Свят;

това бедствие е проникнало в Църквата Ми; мнозина от пастирите Ми са като гарваните в притчата, която ти дадох; те са причината за толкова несъгласия в Църквата Ми; речите им и проповедите им са лишени от Духовност, Вярност в Словото Ми и в повелите Ми; отхвърлят Тайнствата Ми в Мое Присъствие, осмиват милостта; спомняш ли си деянията на техния предтеча Каин? усвоили са неговия език, служейки на порока вместо на добродетелта, на неморалността вместо на чистотата; подложили са се безрезервно на робуването на греха; тези Каин са живи за греха, но без живот за Духа Ми на Истината; когато дойде Денят Ми, ще трябва да Ми отговорят и да Ми дадат сметка за това, че не спазиха Традициите на своя Пастир; днес, устата им ги осъжда и собствените им устни свидетелстват срещу тях; това е плодът на тяхното отстъпничество;

Но, Господи, чуй вика на Авел, не ни оставяй тук прострени на земята, без никой да ни вдигне! Домът Ти е в разруха, Домът Ти е нашето Убежище и няма къде другаде да отидем, xиляди ще загинат от липса на Хляб, живеем всред развалини, чуй гласа ни и риданията на децата Си, чуй Своите Авел!

дете Мое! моли се, не преставай никога да се молиш; дъще, обещавам ти, че ще влезна в Храма Си неочаквано и на висок Глас ще се провикна към Йерусалим: "бъди наново построен!" и към Храма: "нека бъдат поставени основите ти" и Той ще бъде Новият Ми Град, изпълнен с Духа Ми; и Обичта ще обитава всред всички вас, любим Мой остатък; и ще Го напълня с Дърветата Си на Живот, а вие, любими Мои, ще ядете до засита;

Аз съм Светлината на света и Toзи, който блести над вас, бъдете бдителни и не заспивайте, тъй като дните са преброени; имай Мира Ми, дете Мое; Аз, Иисус, те обичам, позволи Ми да те храня, както и това изгладняло поколение;

почини си сега в Свещеното Ми Сърце, никога няма да те изоставя; Обичта е до теб;


1 На гръцки: Обичай ме.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message