DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Въздвижение На Светия Кръст

14 септември 1989

(Въздвижение на Светия Кръст)

Васула, моли се повече, никога не се съмнявай в Обичта Ми, почитай винаги Закона Ми;

направи място за Майка Ми, вземи Я в обятията си; ще те очаквам в Дома на Майка Си, в Стаята на Онази, която Ме зачена;

работи за Мен с неуморно усилие и с голяма добросъвестност на духа; работи с обич за Обичта; боготвори Ме, своя Бог, и Ми позволи да те образовам, дори това да означава чрез страдания; предоставям ти Страданието Си; отсега нататък устните ти трябва да произнасят само святост и правдивост и от обич към Мен, украси Ме, любима, с думи идващи от сърцето ти; украси Кръста Ми с венци на обич, украси Кръста Ми с всяка капка обич в теб; полагай усилия и Ме радвай сега, дадох ти толкова много! имай Ме Пръв, нeка да почувствам сега усърдието и пламенността ти, които Ме радват!

Аз съм Учителят ти и от Мен ще се учиш; Васула, моли се и искай Силата Ми, не позволявай на Сатаната да се възползва от слабостта ти, за да те изкушава; не се уморявай да пишеш, помни повелите Ми и ги следвай; ела, ще те просветля върху онези неща, които вълнуват душата ти, не съм ли Духовният ти Ръководител? затова, имай вяра в Мен, ще успея да завърша това Oткровение, въпреки страхотната ти слабост; разбери, дете Мое, че избирайки те в бедността и слабостта ти, Святото Ми Име ще бъде още по-прославено;

благославям те; ела, обичай Ме;

(Днес, сякаш се беше отприщила цялата преизподня. Бях непрекъснато нападана от демона. Преживявам ново изпитание, душата ми е подложена на мъчение.

По-късно, вечерта:)

Иисус?

Аз съм; ангеле Мой, не се страхувай, почакай само и ще видиш как работя; Аз, Иисус, те обичам;

Боготворя Те, о, Свети на Светиите.

(По-късно: връщам се при Иисус за успокоение и утеха. Чувствам се нападната и жалка, колко се страхувам да не би да греша!)

Господи мой, пази ме от лукавия и нападенията му срещу мен. Пази ме от клопките на Сатаната. Ела, преди да ме провали духът ми!

“Бъди отново Спасителят ми, поднови радостта ми,
пази духа ми стабилен и благоразположен
и ще науча на нарушителите пътя към Теб,
и при Теб ще се завърнат грешниците."1

цвете, имай Мира Ми; моли се, Васула Моя, за да не те намери демонът заспала; моли се безспир;2 как те съжалявам!… да Ме обичаш, означава да Ми дадеш всичко, искам всичко, което имаш;

Иисусе, вземи всичко, което искаш.

…готова ли си да се жертваш повече за Мен?

Готова съм, дори ако плътта е слаба. Бях Те помолила, Господи мой, да ме повлечеш, ако трябва. Направи го, моля Те.

ах, Васула, искам да правиш нещата на драго сърце; обичам те;

Господи, готова съм.

позволи Ми тогава… спри да Ми се съпротивляваш, остави се на Мен и не се страхувай; мир, дете Мое, демонът те мрази и настоява на атаките си срещу теб; не разхлабвай хватката си с Мен, дръж се за Мен;


2 Помислих си, че Иисус иска да прекарам нощта будна, молейки се. Знаех, че съм неспособна, тъй като бях изтощена. Когато Иисус каза: “Как те съжалявам!” Гласът Му беше изключително нежен.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message