DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Въздвижение На Светия Кръст

14 септември 1989

(Въздвижение на Светия Кръст)

Васула, моли се повече, никога не се съмнявай в Обичта Ми, почитай винаги Закона Ми;

направи място за Моята Майка, вземи Я в обятията си; ще те очаквам в Дома на Моята Майка, в Стаята на Tази, която Ме зачена;

работи за Мен с непреставащо усилие и с голямо усърдие на духа; работи с обич за Обичта; боготвори Ме, своя Бог, и Ми позволи да те възпитавам дори това да означава, че трябва да преминеш през страдания; предоставям ти Страданието Си; отсега нататък устните ти трябва да произнасят само святост и правдивост и от обич към Мен украси Ме, любима, със слова идващи от сърцето ти; украси Кръста Ми с гирланди на обич, украси Кръста Ми с всяка капка обич идваща от теб; постарай се сега и Ме възрадвай, дадох ти толкова много! постави Ме Пръв, нeка да почувствам усърдието и жара ти, които Ми харесват!

Аз съм твоят Учител и от Мен ще се учиш; Васула, моли се и искай Силата Ми, не позволявай на Сатаната да взема преимущество в слабостта ти, за да те изкушава; не преставай да пишеш, помни повелите Ми и ги следвай; ела, ще те просветля върху нещата, които вълнуват душата ти, не съм ли твоят Духовен Ръководител? затова, имай вяра в Мен, ще успея да завърша това Oткровение, въпреки учудващата ти слабост; разбери, дете Мое, че избирайки те в бедността и слабостта ти, Святото Ми Име ще бъде много повече прославяно;

благославям те; ела, обичай Ме;

(Днес, сякаш се беше развързал адът. Бях непрекъснато нападана от дявола. Прекарвам ново изпитание, душата ми е подложена на мъчение.

По-късно, вечерта:)

Иисус?

Аз съм; ангеле Мой, не се страхувай, почакай само и ще видиш как работя; Аз, Иисус, те обичам;

Боготворя Те, о, Свети на Светите.

(По-късно, идвам отново при Иисус за успокоение и утеха. Чувствах се нападната и жалка, колко се страхувам да не би да греша!)

Господи мой, пази ме от лукавия и от нападките му. Hе ме оставяй да падна в клопките на Сатаната. Ела, преди да ме изостави духът ми!

“Бъди наново моят Спасител, възобнови радостта ми,
запази духа ми устойчив и благоразположен
и ще науча на нарушителите кой е Пътят водещ при Теб,
и при Теб ще се завърнат грешниците."1

цвете, имай Мира Ми; моли се, Васула Моя, за да не може дяволът да те намери заспала; моли се безспир;2 колко те съжалявам!… да Ме обичаш, значи да Ми дадеш всичко, искам всичко, каквото имаш;

Иисус, вземи всичко, каквото искаш.

… желаеш ли да се жертваш повече за Мен?

Желая дори, ако плътта е слаба. Бях Ти поискала, Господи мой, да ме повлечеш, ако трябва. Направи го, моля Те.

ах, Васула, искам да действаш по собствено желание; обичам те;

Господи, желая го.

позволи Ми тогава… престани да Ми се съпротивляваш, остави се на Мен и не се страхувай; мир, дете Мое, дяволът те мрази и настоява на нападките си срещу теб; не изпускай Ръката Ми, дръж се здраво за Мен;


2 Помислих си, че Иисус иска да прекарам нощта в молитва. Чувствах се неспособна, тъй като бях изтощена. Когато Иисус каза: “Колко те съжалявам!” Гласът Му беше изключително нежен.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message