DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Позволих На Очите Ти Да Видят Славното Ми Величие

30 юли 1999

1имай Мира Ми и бъди търпелива; ела и кажи:

“Отецо Всемилостиви,
бавно проумявам
Божествената Ти Воля;"

кажи го!2

ето какво искам от теб: бъди спокойна, невесто Моя, и не се натоварвай с работа; една роза поникна в теб, свежа и цъфтяща, и както седиш в мълчаливо съзерцание, съзерцавайки Нас и съединявайки се с Нас, уханието на твоята роза Ни изпраща финия си аромат и Ни изпълва, а Ние те наблюдаваме, направлявайки в теб лъчите Си, за да я запазят свежа и цъфтяща; ако спреш да Ни съзерцаваш, прелестта на розата ти ще изчезне…

затова, твоят Божествен Жених ти казва: не заменяй съзерцанието към Мен с други неща, които те отстраняват от Моята прегръдка; не позволявай на онези, които оспорват, каквото и да кажеш, любима Моя, да ти диктуват своите прищевки, тъй като съм ти изпратил един от най-благородните ангели от ангелските Си хорове да те доведе при Мен; този небесен принц те оттегли от света, за да влезнеш с Него в небесните Ми Дворове;

човешкото сърце е твърде малко, за да проумее всичко това, което направих за теб, особено в толкова лукавите ви времена, където множество образовани хора се представят за мъдреци;

както ти бях казал, изпратих ти, за да те придружава в мисията ти един небесен принц последван от други ангелски сили, както обикновено правя за Своите избраници; след като те въведох в небесните Си Дворове, ухажвах те с поезия и религия, за да те превърна в Своя арфа; направих те да изпиташ насладите, които може да ти даде Моят Поглед, изпращайки Го като златен лъч в очите ти, изпълвайки ги с Моята Светлина;

в прекомерното Си усърдие да ти науча Мъдростта, затворих очи пред твоята крехкост; и точно, както ученикът започва своето училище, учейки азбуката, Аз ти научих Моята азбука, която е да отдадеш целия си ум на Моето Слово;

позволих на очите ти да видят славното Ми Величество; доверих ти нещо, което надхвърля всяко знание;

бъди будна, защото врагът ти би искал да те види да се отдалечаваш от предаността си към Мен и да те контролира, пренатоварвайки те с работа, както потъва един пренатоварен кораб; ти, която си Моят кораб носещ Божественото Ми Съкровище не се пренатоварвай, за да не потънеш; искам да те гледам щастлива и да Ме съзерцаваш повече; свидетелството ти не е приключило; сега ще те потопя още веднъж в Божествените Си Извори, давайки почивка на душата ти;3

ах, как бих могъл да забравя мига, в който се доближих до теб… с най-голямо внимание, за да не те уплаша, пристъпвах на твоята страна; и с най-голяма деликатност ти разкрих Обичта Си, която дотогава ти беше съвсем непозната; никога преди не беше знаела за Безграничното Ми Милосърдие, нито за Бездната на Обичта Ми;

затова, радвай се, дъще, и разтовари върху Мен грижите си и нека това да бъде също така урок и за другите, които носят повече, отколкото могат да носят; не искам да се уморяваш, с цел да бъдеш по-продуктивна и по-резултатна за Делото Ми; казах, че не трябва да бавиш Делото Ми и че трябва да следваш единствено Моето темпо;

всички тези послания идват отвисоко и са вдъхновени от Мен; те могат изгодно да бъдат използвани за обучение, и да опровергават заблудата; могат да бъдат използвани, за да водят Църквата в Единство и да водят живота на хората и да ги научат да бъдат свети; те ви се дават за по-добро обяснение4 на Откровението,5 което ви беше дадено; те са неизчерпаем извор на удивителна благодат за всички вас, за да ви обнови;

Аз съм Дарителят на Живот, Обновителят на всички неща; Аз съм Изворът на небесната Мана; да, наистина! доближих се до теб такава, каквато беше, за да извърша удивителен и чуден съюз с теб; беше недостойна и далеч от изискването Ми за “равенство в обичта”, но възхитителна в своята нищожност и отвореност към Гласа Ми;

остави Ме да си поделям с теб; от деня, в който умря за себе си, в знак на задушевното Ми приятелство, те венчах за Мен, така че да те имам близо до Мен и да шепна в ухото ти разумни съвети, за да можеш, на свой ред, да съветваш другите; щедро те обсипах със Своята нежност и с бащинската Си грижовност; с поток на Божествена Сладост ти поисках да пътуваш с Мен и за Мен, от Север на Юг и от Изток на Запад; и както ти бях казал преди, дадох ти за твоя закрила множество ангели и архангели, принцове от най-високия ранг да те придружават в мисията ти, като им наредих да останат в тези територии, където бяха посени семената Ми и да закрилят това, което беше посяно;

не те издигнах в царските Си Дворове, предоставяйки ти царски дарове без причина; сега се възползвам от труда ти и получавам възхитителните му плодове; благодатите биват давани на Моите избраници по различни причини: те са предназначени за облага на народа Ми, за облага на Църквата Ми, но същевременно за вечната радост, която тези избрани души ще получат от Мен на небето;

колкото до онези, които оспорват всяко едно от Словата Ми и отказват да отворят сърцето си и да видят голямата полза придобита от Църквата Ми, отричайки да видят Благословията Ми и Привързаността Ми, ще бъдат съдени като недостойни, тъй като подцениха и продължават да подценяват и до днес Моето Могъщие и Моето Милосърдие;

бях те предупредил, Васула, да не преставаш никога да вършиш добро и да се учиш да бъдеш търпелива, тъй като накрая и в подходящото време ще пожънеш това, което беше посяла:

- нека делата ти да cа похвални и нищо да не е напразно;
-нека утехите Ми да ти дават смелост и светлина в душата ти;

- нека бащинската Ми обич да е твоя постоянна радост в теб и задушевен ветрец в душата ти;

- нека Божествените Ми милувки да cа твой лечителен балсам, когато душата ти бива ранена или уморена, укрепвайки те отново и заличавайки всичките ти горчивини, които могат да се появят в теб;

- нека всяко духовно упражнение, което извършваш, да се уголемява в Мен, така че да получиш от Мен неограничени благодати;

- нека да съм винаги Аз единствената ти обич и над всичко;

- нека устата ти да съдържа Елея,6 който ти беше даден, така че да провъзгласяваш със сладост Моето Величие;

- нека да се явиш един ден пред Мен съвършена и почитаема в Дворовете Ми…

любима, Името Ми, Яхве, когато бива произнасяно от теб, Ме радва до такава степен, че Ме кара да се навеждам към теб с голяма нежност и невъздържана радост; целият небесен Двор, увлечен от Радостта Ми, възхвалява от все сърце и в един глас опияняващата Ми Обич, която изпитвам към теб и бащинската Ми привързаност; възхваляват Ме за Безмерното Ми Милосърдие, което проявявам към Своето сътворение; а сега, нека чуя от теб три “Кирие Елеисон”…

Кирие Елеисон,
Кирие Елеисон,
Кирие Елеисон...

давам ти Милосърдието Си, както и Своите Благословии; помни, не се оставяй да бъдеш преуморявана; Аз, Бог, ще продължа да те браня в Своето Могъщие и в Своята Благодат;

Яхве е Моето Име;


1 Говори Яхве, Отецът.
2 Казах го.
3 Смятам, че Бог желае да съм в близост с Него, тъй като словата Му са по-скоро лични.
4 Чух същевременно “проумяване”.
5 Светата Библия.
6 Тук Елеят означава Името, Божието Име.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message