DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Царството Ми Във Вас

30 юни 1999

учих те тези дни с удоволствие, как всички Мои синове и дъщери могат да станат богове чрез участие, ако Ми позволят да влея в тях Божествената Си Обич; искам да разширя Царуването Си в тях и да ги направя Свое притежание, както искам да направят и те от Мен свое притежание;

ако не противоречат на Светия Ми Дух, Той ще ги направи Свое притежание и ще ги превърне в цъфтяща градина; ще ги изпълни с добродетели и ще извърши в тях чудеса, за да изгради в тях цялостта на Христос; ако Ми позволят да излея Себе Си в тях, ще ги превърна в Свои осиновени синове и дъщери;

разкривам ви Благодатта Си и спасението ви беше дадено чрез Сина Ми, Иисус Христос; за да ви освободи, Той пожертва Себе Си за вас; за да сподели с вас Божествения Живот, установи Святата Евхаристия, за да ви освети и да приемате Тялото и Кръвта Му; не приемате обикновен хляб и вино, а приемате Самия Бог; ако само размисляхте върху това Тайнство и напълно да го проумявахте!

Hедостъпният Бог е Достъпен за вас, Невидимият Бог е Видимза вас и готов да ви обожестви; Този, чието величие превъзхожда всички ангелски сили и всички същества и всичко, което е създадено, е на твое разположение, сътворение! Самият Бог се предоставя на вас, за да ви върне божествеността, обожествявайки душата ви, за да влезнете във Вечния Живот;

ако Ми позволите да се изливам във вас, ще ви помогна да проумеете всички тези неща, които са невидими за вас, за да доведа душата ви в пълно покаяние; това покаяние ще преобрази така окаяното ви и замърсено състояние в чисто, достойно преображение на тялото и на душата, за да бъдете тогава готови да приемете Този когото смятате за Недостижим и Недостъпен;

Този, който е прославян от Десницата Ми, Този, когото наричаш, дъще, “моя Литургия!” ти дава Себе Си, за да ядеш Плътта Му и да пиеш Кръвта Му, така че да станеш плът от Плътта Му, кост от Костта Му;

ще изпълня по всяко време и за когото пожелае, любвеобилното Си деяние, ако се провикнат към Мен:

“ела и ме направи Своя собственост
и Свое осиновено дете!”

и преди да успее някой да се помръдне на Небето, Викът Ми ще бъде чут от всеки един:

“оневинен!”

тогава и ти, дете Мое, ще покълнеш от изворите Ми и ще станеш бог чрез участие;

няма да бъда като кораб, който прорязва надигащите се вълни, без да оставя следа, която да показва откъде е минал; не, ще позволя на всички да те чуят и да узнаят, че Триединният Бог живее сега в теб и е скрит в теб; животворното Ни преминаване в теб няма да остане незабелязано, защото ще Ме възхваляваш, казвайки:

“научих от Отеца си как да притежавам Бога; Бог е моят Отец, Той е, който ме роди и ми се извести, без да губи безотвъдността Си; Той, чието Великолепие се възвеличава в цялото Му сътворение, ме изпълни със Знанието Си; Триединният Бог, който обхваща всички същества, изпълвайки всички неща с Блясъка Си, без да се ограничава в пределите им, ми предостави Себе Си, нареждайки всички неща в мен да бъдат добри, и сега, душата ми е доволна и удовлетворена, че независимо от нищетата ми, е изпълнена с Бога;”

да, бъдете щастливи! бъдете щастливи всички вие, които се вслушвате в мелодията на Гласа Ми и се насищате в Мен;

Ах, Господи мой,
Кръщелната Ти Целувка
сложи край на бунта ми;

моят Господ показва Величието Си,
както го беше правил от най-ранни времена;

Съкровищниците Му са отворени
и Съкровищата Му излитат от Небето като птици,
докато показва на Небето Знаменията Си;

от единия край на небето до другия тези Съкровища са славна гледка;

трябва само да ги поискаме
и Отецът ни, със Собствената Си Ръка
ще ги снеме от Небето
и ще ги постави в сърцето ни,
за да можем отсега нататък да изразяваме мисли
достойни за Даровете Му;

и ще вложа в теб Знанието, за да Ме опознаеш като Трисвят…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message