DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Orthodox » Fr. Eugene Nicolau »

Archimandriet Eugene Nicolau

Eens in de zoveel tijd gebeurt er een buitengewone gebeurtenis die mensen in hun gedachten en harten markeren, en de daaropvolgende gebeurtenissen vanaf dit punt. Zo is de ervaring van een openhartige lezing van "Waar Leven in God", waarvan de boodschappen - ik ben ervan overtuigd - van Goddelijk geïnspireerde oorsprong zijn en ons profetisch worden geschonken (Hand. 2: 17), via Mevr. Vassula Rydén.

Ik zal niet op het punt ingaan dat deze geschriften Schriftuurlijk intact en correct zijn. Noch zal ik stilstaan bij het feit dat degenen die deze boodschappen sceptisch benaderen sceptisch blijven. Noch zal ik proberen uit te leggen waarom God Vassula heeft verkozen om ons Zijn Woord nog een keer over te brengen. Er wordt geen "nieuw" Goed Nieuws aangekondigd, maar Gods kinderen horen de stem van hun Vader en weten dat Hij het is die spreekt. Hij spreekt om ons te herinneren aan Zijn eeuwige waarheden en om die dingen van Zijn Woord uit te leggen die zijn genegeerd geworden of misrekend. De effecten van Zijn boodschap en de impact van Zijn woorden op Zijn kinderen zijn buitengewoon. Ze zijn aan het transformeren. Ze zijn verjongend. Dit is waar ik het - zij het kort - in deze notitie wil hebben.

Ik wil iedereen die dit leest laten weten van een opmerkelijke gebeurtenis. Het is mijn ervaring dat degenen die de boodschappen van Waar Leven In God lezen en volgen, zich gedragen alsof ze in Christus zijn herboren! Ze hebben Christus aangedaan alsof ze door Hem moeten worden omhuld. Ze omarmen hun geloof met een vuur dat lijkt op dat van de vroege neofiet Christenen! Ze voelen zich nog meer aangetrokken tot hun Kerk en volgen kerktradities en sacramenteel leven met een zeldzame toewijding! Van wat ik heb waargenomen, leven ze een leven dat een waar leven in God is!

Wat anders zou ik als voorganger van mijn kudde van God kunnen verlangen? Als deze boodschappen hen tot betere Christenen maken; als ze als gevolg van hun lezen van het Ware Leven in God terugvloeien naar de Kerk en haar sacramenten; als ze hun geloof niet alleen beter begrijpen, maar volledig gefocust zijn op het leven van een Christus-gelijk leven; als ze overstromen van liefde voor God en hun naaste; als ze een intimiteit met God omarmen die op die van de heiligen lijkt; als zij hun wil aan God onderwerpen en voorbeelden voor anderen worden; als de Waar Leven in God boodschappen zulke transformaties veroorzaken, wat kan ik dan meer vragen van mijn spirituele kudde en congregatie?

Deze transformatie waarvan ik getuige ben geweest is zonder enige twijfel een "goede vrucht" van de Heilige Geest en daarom moeten de boodschappen zelf van God komen (Mat. 7:20). Ik zal daarom blijven studeren en putten uit de spiritualiteit die ik heb gevonden in Waar Leven in God.

Archimandriet Eugene Pappas, Grieks-Orthodoxe Kerk,
New York, V.S., 20 februari 2001

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
        Fr. Eugene Nicolau
        Fr. Ion Bria
        Aartsbisschop David Sahagian
        Prof. Todor Sabev, Bulgaars Orthodox
        Fr. Theophil Pelgrims
        Fr. Vladimir Zielinski
    Rooms-Katholiek
    Anglicaans
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Maria Is De Koningin Van De Hemel
 
EERDERE BOODSCHAP:

Zoek Alleen De Goedkeuring Van Je Schepper
 

 
TOP NIEUWS:

De Onderscheiding van Gods Wil
Lezing 13 maart 2021 door Fr. Dr. Joseph Iannuzzi STL, STh.D.

ANDER NIEUWS:
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message