DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Orthodox » Fr. Vladimir Zielinski »

Fr. Vladimir Zielinski, Russisch Orthodox

Nawoord van de eerste getypte editie van de Boodschappen.

De woorden van dit boek spreken voor zich. Ze hebben geen uitleg of tussenpersoon nodig. Ze zijn innemend en eenvoudig. Ze spreken tot ons over God en vertellen ons dat het woorden van God zijn.

Woorden van God: een andere openbaring?

Er is slechts één Openbaring van God, uniek en definitief, en dat is het Evangelie van Christus. Alles wat Jezus ons heeft geleerd, alles wat Hij tijdens Zijn aardse leven heeft gedaan, is voor altijd gegraveerd in het heilige geheugen van de Kerk. Maar het leven van de Kerk is veel rijker en dieper dan wat gewoonweg zichtbaar is. Het overstijgt de zichtbare grenzen.

In die zin zijn de woorden van het Evangelie volgens Johannes, die van toepassing zijn op Vassula, zeer betekenisvol: “Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze één voor één beschreven werden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven” (Joh. 21: 25).

De woorden en daden van Jezus die de evangelisten en apostelen niet in hun boeken konden zetten, blijven in het Eeuwige Evangelie. Johannes zelf zegt in zijn openbaring: “Toen zag ik een engel die in het zenit vloog. Hij had een eeuwig evangelie, te verkondigen aan de bewoners der aarde, aan alle volken en stammen en talen en rassen...” (Apok. 14: 6).

Dit "Eeuwige Evangelie" behoort tot dezelfde Jezus die tot ons spreekt in Zijn Evangelie. Hij voert een persoonlijk gesprek met ieder van ons; zij die oren hebben, luisteren naar Hem. Het is geen kwestie van een ander Evangelie of een andere Jezus, want “Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.” (Heb. 13: 8).

De hele geschiedenis van de Kerk is vol met verhalen over persoonlijke openbaringen, mystieke ervaringen en onuitsprekelijke boodschappen, want er zijn altijd uitverkorenen geweest, mannen en vrouwen, tot wie Christus, zijn Heilige Moeder of de Heiligen zich rechtstreeks richtte. Maar het geval van Vassula is uniek.

Na op een dag te zijn ontwaakt door deze persoonlijke openbaring, begon Vassula de woorden op te schrijven die Christus Zelf tot haar sprak. Deze woorden zijn niet in tegenspraak met de Heilige Schrift en de Traditie. Ze moeten niet worden gelezen als gewone teksten.

Ze moeten in innerlijke stilte worden gelezen. Men moet hier de stilte van de eeuwigheid ervaren. Het is de dialoog van een ziel met zijn Heer: een dialoog die zich ontwikkelt in het mysterie van het geloof. Dit mysterie is als het Licht dat de komst van elke persoon naar de wereld verlicht. Hij drukt zichzelf uit in eenvoudige woorden: liefde, vrede, vreugde. “Ik hou van jou, jij hoort bij mij, jij bent van Mij." Men moet weten hoe deze woorden te begrijpen, die van de eeuwigheid tot ons komen. Ze moeten in het hart worden gehoord. Ze moeten in het gebed worden gehoord. De woorden die in dit boek worden uitgesproken, moeten in ons worden geïncarneerd; ze moeten vorm krijgen in ons. Deze dialoog moet onze dialoog worden, zodat het gebed van Jezus ons gebed en het kloppen van ons hart wordt:

Geliefde Vader,
Zuiver mij door het Bloed van Uw Zoon.
Vader, zuiver mij door het Lichaam van Uw Zoon
Geliefde Vader, verdrijf de boze geest
die mij nu verleidt, 
Amen

Want deze boodschap is een gebedenboek: een enkel, ononderbroken gebed.

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
        Fr. Eugene Nicolau
        Fr. Ion Bria
        Aartsbisschop David Sahagian
        Prof. Todor Sabev, Bulgaars Orthodox
        Fr. Theophil Pelgrims
        Fr. Vladimir Zielinski
    Rooms-Katholiek
    Anglicaans
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ik Zal Deze Extra Mijl Met Je Delen
Liefde Is Een Geschenk

 
EERDERE BOODSCHAP:

Ik Ben De Hoop Waarnaar De Wereld Zoekt
Jullie Hebben Mijn Huis Geïndustria­liseerd

 

 
TOP NIEUWS:

Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis is op 8 december
 
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Een bericht van Vassula voor het 35-jarig WLIG-jubileum
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message