DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Getuigenissen » Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden » Orthodox » Fr. Theophil Pelgrims »

Fr. Theophil Pelgrims

Getuigenis voor een publiek tijdens het begeleiden van Vassula in Rusland, juli 1999

Brandde ons hart ook niet in ons terwijl Jezus tot ons sprak door Vassula? In alle gevallen, Vassula, we hebben gezien hoe Christus, onze God, jaloers op zijn zielen, je heeft verleid. Ja, Vassula, je bent verleid door deze bedachtzame liefde van onze Heer. Bedankt dat je ons Jezus hebt laten zien als de goddelijke tederheid van de Vader voor ons. De Heilige Johannes de Evangelist nodigt ons uit in zijn Evangelie om zijn gebaar te imiteren tijdens het Laatste Avondmaal. Laten wij ook op het liefhebbende Hart van onze Verlosser rusten, onze hoofden zo vaak gevuld met pijn en stress. Trouwens, wat Johannes ons leert, is het gebaar van Jezus zelf naar zijn hemelse Vader. Want "niemand heeft ooit God gezien, het is de enige Zoon, die het hart van de Vader het meest nabij is, die hem bekend heeft gemaakt" (Proloog van de H.  Johannes, vers 18). Heer Jezus, levende Euchologion van de Vader, dank U voor Uw Liefde, dank U voor Uw boodschapster en bruid Vassula. Ja, onze Heer is Koning. Hij heeft Zichzelf gekleed in de pracht van Zijn toegewijde zielen!

 
Getuigenissen
Positie Kerk
Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
    Verzameling van Getuigenissen van Geestelijken & Religieuzen (meertalig)
    Orthodox
        Fr. Eugene Nicolau
        Fr. Ion Bria
        Aartsbisschop David Sahagian
        Prof. Todor Sabev, Bulgaars Orthodox
        Fr. Theophil Pelgrims
        Fr. Vladimir Zielinski
    Rooms-Katholiek
    Anglicaans
    Luthers
Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)

Positie Kerk
Informatie over de Positie van de Kerk en van de Spiritualiteit van Waar Leven in God
 

Christelijke geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
Individuele getuigenissen van Orthodoxe, Rooms-katholieke en Protestantse geestelijken, religieuzen, theologen en geleerden
 

Andere Eervolle Religies
Getuigenissen van niet-Christelijke religies
 

Getuigenissen van Leken van over de Hele Wereld (meertalig)
Een verzameling van korte getuigenissen van leken van over de hele wereld
 

Getuigenissen van Gevangenen (in het Engels)
Een verzameling van getuigenissen van gevangenen van over de hele wereld
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Maria Is De Koningin Van De Hemel
 
EERDERE BOODSCHAP:

Zoek Alleen De Goedkeuring Van Je Schepper
 

 
TOP NIEUWS:

De Onderscheiding van Gods Wil
Lezing 13 maart 2021 door Fr. Dr. Joseph Iannuzzi STL, STh.D.

ANDER NIEUWS:
Profetieën Die Voor Dit Einde Van
De Tijden Worden Gerealiseerd

Onder de vele boodschappen van Waar Leven in God die ons al die jaren zijn gegeven, liep ik snel door een aantal van hen heen die lijken te profeteren wat er in onze dagen met COVID-19 gebeurt. De Heer roept ons sinds 1985 vanuit Zijn uitbundige Liefde in
 
DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
NU OOK IN HET NEDERLANDS !

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message