DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Missie » Evangelisatie » Hoe kun je nu meedoen! » Hoe kan ik mijn land beter organiseren? »

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

Oprichten Regionale Afdelingen om de Evangelisatie- en Gebedsgroepen te helpen

Gereedschappen Voor Evangelisatie - Tips en Hulpmiddelen - 

2 3 4

Een samenvatting gebaseerd op de jaarverslagen van de WLIG-groepen wereldwijd

In de WLIG-boodschap van 5 juni 1997 zegt Vassula: Verlosser van de mensheid, wat kan ik doen om aangenaam te zijn in Uw Ogen? Wat kan ik teruggeven aan Jahweh, mijn Vader, voor Zijn edelmoedigheid tegenover mij?

De Vader spreekt: “vrede zij met je ... laat Mijn stem weerklinken tot de uiteinden van deze aarde; laat iedereen horen en leren dat Ik een God ben van tederheid en barmhartigheid; Mijn volk, Mijn eigendom, zoek Mij met heel je hart en wend je ogen af ​​van de wereld, sla ze tot Mij op en richt je blik op je Schepper; Ik, je Schepper, die je van harte bemint, zegt tot je: vrijheid is te vinden in Mijn Geest, driewerf Heilig; Mijn Liefdeshymne (WLIG-boodschappen) voor jou is Mijn geschenk om je meer begrip te geven en je tot Mij te trekken, opdat je Mij gaat leren kennen als je Vader; gezegende van Mijn Hart, blijf trouw aan Mij, en je zult leven: ...”

God herinnert ons eraan dat een van de belangrijkste dingen die we kunnen teruggeven voor Zijn edelmoedigheid aan ons, is om ‘Zijn stem te laten weerklinken tot aan de uiteinden van deze aarde en om iedereen te laten horen en leren dat Hij een God van tederheid en barmhartigheid is. We zijn allemaal geroepen om bereidwilliger en moediger de boodschappen van Waar Leven in God te verspreiden, zodat iedereen de kans krijgt om ze te leren kennen en wie God werkelijk is. Dit is in feite onze verantwoordelijkheid om met liefde iedereen de kans te geven om God te leren kennen, zolang we de gelegenheid hebben tijdens deze tijd van genade. Laten we onze inspanningen verhogen en geven! Deel de boodschappen uit en bid tegelijkertijd dat de zaden die we verspreiden op vruchtbare grond zullen vallen en dat degenen die ze ontvangen zullen worden aangeraakt en reageren op de roep van God. 

We hebben het grote voorrecht gehad om kennis te maken met Gods Liefdeshymne voor deze tijd. Nu, wordt ons gevraagd als helpers in Zijn Ware Leven in God-wijngaard anderen hetzelfde voorrecht te bieden. Wij zijn Zijn handen en Zijn voeten op aarde en Zijn spreekbuizen, om de boodschappen zonder angst te geven en bidden dat God de harten van degenen zal aanraken die ze ontvangen. 

In een boodschap van 16.02.1987 zegt Jezus: “... je moet leren hoe Ik voel, hoe Ik werk en hoe Mijn liefde harten ontvlamt; hoe anders zou je in staat zijn het aan Mijn beminde kinderen te zeggen?...”

Op 26.03.1987 zegt Jezus: “... Ik heb een groter aantal zielen als deze nodig, die bereid zijn om boete te doen en Mijn Oneindige Liefde bekend te maken en haar te verspreiden, als een nevel; Ik verlang dat ze hun harten openen en Mij ontvangen; Ik wil hun harten vullen met Mijn Liefde en als hun harten zullen overstromen van Liefde, zullen ze in staat zijn om haar te verspreiden en Mijn lammeren te voeden…;”  

Op 24 mei 1987, gaf Jezus deze boodschap: “... Ik heb dienaren nodig die Mij kunnen ​​dienen waar liefde het meest nodig is; werk dus hard, want waar je bent, ben je te midden van het kwaad, tussen ongelovigen, je verblijft in de walgelijke diepten van de zonde; je gaat je God dienen waar duisternis overheerst; je zult geen rust hebben; je zult Mij dienen waar al het goede is misvormd tot kwaad, ja; dien Mij te midden van ellende, te midden van slechtheid en ongerechtigheden van de wereld; dien Mij te midden van Goddeloze mensen, te midden van hen die Mij bespotten, te midden van hen die Mijn Hart doorboren; dien Mij te midden van mensen die Mij geselen, die Mij verwerpen; dien Mij te midden van degenen die Mij opnieuw kruisigen en op Mij spuwen; ...”

Vassula zei vele malen dat we niet hoeven te prediken tegen de bekeerden, maar om erop uit te gaan en de boodschappen te geven aan degenen die zich niets aantrekken van God, of van de Kerk en aan degenen ‘in de vuile diepten van de zonde'. We vinden ze niet in de kerken maar in de seculiere wereld. Dus onze evangelisatie-inspanningen, ook op andere plaatsen, moet ze ook bereiken. 

Op 05.04.1987 zegt Jezus: "... elke hartklop is een oproep tot een ziel ...;"  

In februari 2018 stuurden we een verzoek om de jaarverslagen. Ongeveer 30 van de 76 genoemde nationale contactpunten reageerden vriendelijk en stuurden ons hun verslag. Dit resultaat is echter een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Sommige getuigenteams en verenigingen van Waar Leven in God zijn actiever dan anderen. We danken jullie nogmaals voor al jullie inspanningen en vriendelijke medewerking! Moge God jullie blijven zegenen en jullie leiden in alles wat jullie doen!

Hieronder hebben we voor u samengevat, die minder actief zijn geweest, hoe onze WLIG-vrienden in deze actieve landen werken. Dit dient om u aan te moedigen en om deze ideeën ook in uw land te implementeren. Moge deze hulpmiddelen u bewegen om ‘ja’ te zeggen om inspiratie voor evangelisatie- en getuigeninspanningen in uw land te vernieuwen. Maak er een Nieuwjaars besluit van voor 2019! We weten dat God wil dat wij de verspreiding van Zijn boodschappen vermeerderen naar anderen die ze net zo hard nodig hebben als wij. Laten we Jezus vragen om ons moed te geven; om ons hart opnieuw te ontvlammen met het vuur van Zijn Liefde en ijver voor Zijn verlangens en om ons te leiden om Zijn wil te doen. 

Hoe kunnen we het beste beginnen met het Woord te verspreiden? 

 • Wees beschikbaar en klaar om God op de eerste plaats te stellen en van Zijn belang een prioriteit te maken. Besluit elke dag in de ochtend om eerst Zijn wil te doen. Zolang we beschikbaar en klaar zijn, zal ‘God ons als een net uitwerpen, om een ​​visser van mensen te worden’. We vragen om Zijn leiding, om Zijn bescherming en de gave van moed en onderscheidingsvermogen om te begrijpen wat van Hem komt en wat Hij wenst dat we doen met liefde voor Liefde. We kunnen verrast zijn over de resultaten en hoe de Heilige Geest beweegt en ons leidt om productief en actief te zijn. Hoe meer we de boodschappen lezen, des te meer zullen we God kennen en verlangen om veranderd te worden tot Zijn spreekbuis, zodat de Heilige Geest ons naar open deuren kan zenden. 
 • Wees sociaal en sta klaar en wees altijd bereid om over WLIG te praten met iedereen die je in het dagelijks leven tegenkomt. 
 • Zorg dat je altijd een voorraad WLIG-materiaal ter beschikking hebt met een contactadres/ e-mailadres /nummer en deel deze uit aan uw team en aan iedereen die wil helpen de boodschappen te verspreiden. Geef zonder veel omhaal…
 • Draag WLIG-materiaal overal met je mee en geef het met een glimlach... pamfletten/flyers/CD's, USB-sticks met WLIG-introductiemateriaal, pamfletten zoals de WLIG Blauwe Folders of maak je eigen folders zoals op de Salomons-eilanden, die verspreiden ze op hun Beth Myriam-missies.  
 • Verspreid op een vaste tijd, wat voor jou mogelijk is, (een keer per week) als een speciale dienst aan God. Verspreid op voetgangersplekken, in cafés, in winkelcentra en in andere openbare ruimtes, waar maar mensen zijn; probeer flyers in brievenbussen van huizen te doen, etc. Vraag in supermarkten, andere winkels zoals kiosken, snackbars, kappers, benzinestations of vergelijkbare tankstations of ze flyers in de winkels willen neerleggen waar mensen ze kunnen pakken en lezen. Laten we het gewoon met een glimlach geven. Sommigen zullen ze meenemen, anderen zullen weigeren, maar dit is goed. Het is onze plicht om over te brengen, niet om te overtuigen. Onze inspanning om deze mogelijkheid te bieden, kan sommige levens veranderen en dit is wat telt.  
 • ZADEN VAN LIEFDE –Verspreiden van kleine WLIG-boodschappen in kleine rollen zoals in Brazilië. Ze worden verspreid in winkels, bijeenkomsten en openbare plaatsen.   
 • Maak een sticker van de WLIG-startpagina www.tlig.org/nl met het WLIG-logo en plak deze op je auto of andere openbare apparaten, zoals onze WLIG-vrienden in Tsjechië het doen. 
 • Verspreid/publiceer WLIG-boodschappen voor speciale feestdagen zoals Kerstmis, Pasen enz. Om mensen te herinneren aan de echte betekenis van deze feesten. (Met Kerstmis: Boodschap van 24 december 1991 of “What is Christmas” op http://www.tlig.org/en/news/2016-12-24/2364/ enz.). 
 • RONDREIZENDE FAMILIE ICOON KAPELLEN - of REIS-GEBEDS PAKKET zoals geproduceerd en verspreid door WLIG Brazilië. Dit zijn kapellen (houten drieluik-kapel) exclusief geïnspireerd voor WLIG en die door WLIG-volgelingen worden gebruikt om te bidden in hun eigen huis en ook in de huizen van hun familie en vrienden of om mee te nemen op je reizen. Bij de Icoon-Kapel is toegevoegd een WLIG-gebedspakket met het boek “Wie is Vassula”, een folder met De Drie Gebeden en het boekje Waar Leven in God, Richtlijnen voor Gebedsbijeenkomsten. Om dit te maken is een bepaald budget nodig, maar voor degenen die dat kunnen, zou het een geweldig cadeau-idee zijn voor Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen, Verjaardagen, Naamdagen of een andere gelegenheid en zelfs voor nieuwe gebedsleden in een groep, “cliënten” van Beth Myriam die WLIG geestelijk volgen, een geschenk voor royale weldoeners, etc.  
 • WLIG USB-stick als een andere WLIG-geschenkoptie met het logo van WLIG en het homepage-adres. Als een grote hoeveelheid op één plaats wordt geproduceerd voor wereldwijde verspreiding, kan dit goedkoper zijn. Elk land kan het basisinformatie-pakket van WLIG uploaden in hun eigen taal (inhoud om WLIG te introduceren, boodschappen, gebedsrichtlijnen of zelfs videoclips of presentaties van Vassula’s lezingen, enz.). 
 • Pas weggeefmateriaal aan in de apparaten/toestellen zodat het door de hedendaagse technologie kan worden gebruikt. 
 • Als u een WLIG-startpagina in uw taal hebt, moet je deze altijd up-to-date hebben, maak dit bekend!  
 • Sociale media: als je IT-medewerkers in je team hebt, stel je een WLIG IT-TEAM samen. Als er niemand in je team is, heb je misschien de financiële middelen om er een in te huren of om vrijwilligers te vinden, oftewel familieleden, buren, vraag hen om een ​​gunst om een ​​blog te maken, post WLIG-advertenties op Facebook, Instagram, Twitter en andere sociale media-middelen, zoals iTunes, enz. Geef altijd een e-mailadres of telefoonnummer op waarop mensen kunnen reageren en meer willen weten. 
 • Als er contact met je wordt opgenomen, doe dan vervolgens een oproep en nodig mensen uit voor een gesprek over WLIG bij een kopje koffie, om elkaar te leren kennen, om over WLIG en uw ervaringen te vertellen; nodig hen uit voor de gebedsbijeenkomst en als die er niet is, kunt u er een beginnen met gebruik van het boekje Waar Leven in God, Richtlijnen voor Gebedsbijeenkomsten, ... ‘waar er twee of drie verenigd zijn in Mijn Naam, Ik ben in hun midden ...’ 
 • Vertaal bestaande video's of You Tube-fragmenten van Vassula's presentaties in uw taal, gebruik ondertitels en maak je You Tube-kanaal in jouw taal en maak reclame zoals op https://www.youtube.com/TLIGradio/
 • Maak jaarlijks een routebeschrijving, aan het begin van elk jaar met vaste geplande datums in je kalender voor WLIG-evenementen; (één keer per week, maand, tweewekelijks enz. en volg het, net zoals uw werkschema)  
 • Organiseer getuigenbijeenkomsten als u een getuige hebt, zo niet vraag hierom. Neem contact met ons op als u deze wilt organiseren maar geen getuigen hebt.  
 • Organiseren van video-bijeenkomsten: de bijeenkomst kan ook een combinatie zijn van een videopresentatie met een toespraak van Vassula als belangrijkste onderwerp. Hiervoor is geen formele getuige nodig. Alleen een gastheer die WLIG kent en leeft en de bijeenkomst leidt en misschien vertelt wat ze leerden van WLIG, wat het hen deed, etc. Dergelijke videopresentaties kunnen periodiek zijn en gebaseerd op een specifiek onderwerp over de Boodschappen (een dvd met een samenvatting over WLIG voor nieuwkomers, Heilige Geest, Vertrouwelijkheid met Christus, etc.) - breng in het begin van de bijeenkomst sfeer met vrolijke Christelijke achtergrondmuziek. Geef na de presentatie tijd om met elkaar na te praten, nodig uit voor gebedsbijeenkomsten, een vervolgbijeenkomst, wissel contactgegevens uit, hou contact, probeer mensen aan te moedigen om de boodschappen te lezen, fundamenteel nodig om te transformeren; nodig uit om deel te nemen aan je gebedsbijeenkomsten en om toekomstige evenementen te helpen organiseren.  
 • Coördineer presentaties van het WLIG-boek of ga het HIR- en het WLIG-boek persoonlijk introduceren op verschillende plaatsen, afgestemd op de mogelijkheden binnen uw regio.  
 • Plaats advertenties van WLIG-evenementen op openbare informatieborden in supermarkten, gemeentehuizen, in kranten en natuurlijk op alle sociale media.  
 • Mediacontacten: als u contacten hebt met journalisten, of het nu gaat om gedrukte media, radio- of tv-stations of bloggers op sociale media of anderszins, aarzel dan nooit om WLIG te introduceren en stel voor om regelmatig WLIG te publiceren of een getuige 'in de lucht' te hebben. Het kan het hele jaar door plaatsvinden, dat wil zeggen wekelijks, of in een dagprogramma als een “Woord van Licht voor de dag” of op speciale feesten zoals Week van de Eenheid, Pasen, Kerstmis, Pinksteren, WLIG-jubileum, etc.  
 • WLIG Radio: probeer deel uit te maken van WLIG Radio door een link in uw land/ taal te promoten of op te zetten als een andere manier van evangelisatie www.tligradio.org  
 • Wees aanwezig op verschillende beurzen met een WLIG-banier en -tafel om WLIG-materiaal uit te delen. Locaties zoals kerstmarkten, boekenbeurzen, handelsbeurzen, esoterische beurzen, verschillende concerten, weekendmarkten, interreligieuze bijeenkomsten, oecumenische conferenties, elk seculier evenement of welke evenementen dan ook die in uw regio plaatsvinden. Pas de activiteiten aan aan de mogelijkheden die in uw regio worden aangeboden.  
 • Doe een uitnodiging voor verschillende bijeenkomsten om de dag te vieren, bijvoorbeeld Taartsnijden met Nieuwjaar, zoals de Grieken doen en nodig vrienden en vrienden van vrienden uit, draai een korte WLIG-video of lees WLIG-boodschappen voor, bespreek een onderwerp, om te helpen het nieuwe jaar bewuster met God te beginnen. Zo’n bijeenkomst kan ook worden gedaan in Beth-Myriams, of andere Soep-keukens, of georganiseerd en geadverteerd als een publiek evenement. Of op weekendmarkten/ in winkelstraten met een WLIG-tafel, banier, materiaal om uit te delen.  
 • Gevangenis- of ziekenhuiswerk.  Misschien voelt iemand zich geroepen om in gevangenissen of in ziekenhuizen te dienen als de directie het toestaat, hetzij door een formeel georganiseerd getuigenisevenement of in ziekenhuizen, misschien gewoon door ‘langs te komen’ om WLIG-flyers/ materiaal uit te delen.  
 • Publiceer periodiek een WLIG boodschap (elke week) in de weekendeditie van een van uw meest populaire en meest gelezen kranten of online nieuws, of waar u toegang toe hebt en veel mensen bereikt. Voeg een contactadres toe zodat mensen kunnen volgen. Plaats indien mogelijk een advertentie onder het bericht over de gebedsbijeenkomst/of andere WLIG bijeenkomsten in uw gebied.  
 • Gebedsbijeenkomsten: om echt effectief te zijn, moeten deze het beste regelmatig en zo mogelijk één keer per week zijn. De eerste gebedsgroep werd in Rhodos-Griekenland door Vassula opgericht en geïnspireerd door Jezus. Sindsdien ontmoeten ze elkaar wekelijks. Dit dient als een voorbeeld van hoe Jezus wil dat we elkaar ontmoeten. Wekelijks. Zelfs als je maar met één of twee personen bent, maak deze ‘afspraak met God’, een doorgaande wekelijkse discipline en bid dat nieuwe mensen zich bij je voegen. In combinatie met het implementeren van enkele hierboven genoemde suggesties, kan uw groep verrassend groeien. Gebeds-bijeenkomsten kunnen publiekelijk worden geadverteerd zoals hierboven vermeld, zodat nieuwkomers zich kunnen aanmelden.  
 • Muzikale activiteiten: als je een instrument bespeelt en de gave hebt om te componeren en anderen kent met dezelfde interesse, stel een WLIG-muziekgroep samen die liederen van aanbidding uitvoert met teksten uit de WLIG-boodschappen. Vrolijke, ritmische tonen om ook jongeren te interesseren. Zoals ze het doen met het kinderkoor in Tsjechië. Het is een groot project, maar misschien voelt iemand zich ertoe geroepen. Je zou concerten kunnen geven zoals veel evangelische aanhangers het doen, maar met WLIG-aanbiddingsmuziek en het lezen van korte boodschappen daartussen, maakt het een echt speciaal WLIG-evenement.   
 • Jaarlijkse retraites: Als je een groep bent, organiseer je jaarlijkse retraites in je regio/land voor alle mensen die bij WLIG betrokken zijn of kom ten minste 1-2 keer per jaar bijeen voor een groot gebedsevenement. Brain-storm over hoe je de evangelisatie in je gebied kunt verbeteren.  
 • Activiteiten onder geestelijken: bezoek aan geestelijken van verschillende christelijke denominaties. Als je een team hebt dat zich geroepen voelt om verschillende priesters en geestelijken van verschillende denominaties te bezoeken en WLIG introduceren en de roep van de Heer tot eenheid verklaren en Zijn verlangen om de data van Pasen te verenigen, ga je gang. (Zoals ze het met succes doen in Argentinië). Partners en lezers worden aangemoedigd om contacten te leggen en een ontmoeting te organiseren met mensen die een oecumenische openheid hebben en geïnteresseerd kunnen zijn in de WLIG Boodschappen. Voor deze bezoeken en geestelijken in het algemeen, moet je altijd Fr. Iannuzzi's nieuwe boek en geschriften over de Nihil Obstat en Imprimatur gereed hebben om uitgedeeld te worden.  
 • Week van de Eenheid: Doe mee met de verschillende activiteiten in de Week van de Eenheid (januari) in de verschillende kerken en deel WLIG gebedskaarten uit met Gebeden voor Eenheid, of uittreksels van de WLIG Boodschappen over De Eenheid. Voor geestelijken, als u het WLIG-boek “Eenheid, Deugd van Liefde” en Fr. Iannuzzi's boek en geschriften hebt over de Nihil Obstat en Imprimatur.
 • Vier het jaarlijkse WLIG-jubileum; nodig vrienden en anderen uit die WLIG nog niet kennen en misschien willen meedoen. Deel met en moedig elkaar aan en werk aan het versterken van de inspanningen voor gemeenschap en evangelisatie.  
 • Workshop voor evangelisatie. Bestudeer de Waar Leven in God Boodschappen zoals ze dat doen in Argentinië op een tweewekelijkse basis. Ze hebben naast de volgende WLIG Boodschappen de volgende onderwerpen gebruikt: Overzicht van de 27 vragen voor WLIG-getuigen, Samenvatting en verspreiding van het boek “Uitnodiging om één te zijn met Christus” door Zuster Anne Woods, Studie over “De theologen verdedigen Vassula” door Fr. Laurentin en anderen, Vassula en het Einde der Tijden door PE O'Connor, Commentaar op de video's over specifieke onderwerpen van WLIG, Analyse en Meditatie over alle berichten over Rusland, samenvatting en verspreiding hierover. Beknopt commentaar op de volgende boeken om meer te leren over de Russische spiritualiteit: Het Jezusgebed en Ervaring van de Heilige Geest, de Philocalia van het Jezusgebed (compendium), De Kunst van het Bidden gebeden door Theophane de Gevangene, Presentaties en lezingen op de WLIG-bedevaarten. Getuigenissen tijdens de bedevaarten. Sommige samenvattingen van de activiteiten werden geüpload naar de blog om ze te delen met andere lezers van WLIG. Andere onderwerpen kunnen zijn De Heilige Geest en evangelisatie; het dagelijks leven in mystieke Eenheid met Christus door middel van WLIG Boodschappen, contemplatief gebed, Onze Lieve Vrouw als Mede-verlosseres van de Verlosser, etc. 
 • Het oprichten van getuigen- en evangelisatie-teams: Verenigingen: als u in uw land op dit moment geen getuigenteam hebt, probeer er een samen te stellen zoals door de Stichting is gevraagd. Dit team zou zich op evangelisatiewerk moeten richten en de bovenstaande suggesties implementeren, samen met een gevestigd IT-team. Samen zullen deze teams effectief en evoluerend zijn.  
 • Stel een team van coaches samen voor toekomstige getuigen: Verenigingen: als je een geestelijk leider hebt, een geestelijke of een met de roeping en het gezonde onderscheidingsvermogen die de Waar Leven in God Boodschappen leest en leeft en in staat is om hierover te onderwijzen, probeer dan alsjeblieft met hen een coaching team op te richten in uw land/ regio. Ze zullen toekomstige WLIG-getuigen trainen. Ze doen dit met succes in Brazilië. Tot nu toe hebben ze met succes ongeveer 14 getuigen getraind. Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  
 • Financiering: alles kost geld; Om ons evangelisatiewerk financieel te dekken, heeft Vassula ons een lange tijd geleden aangemoedigd regelmatig een bedrag te doneren dat we ‘in een WLIG-donatiebox of op een rekening’ kunnen storten. De wekelijkse gebedsbijeenkomst kan een gelegenheid zijn om te geven. Of geef wekelijks of eenmaal per maand via een automatische overschrijving via uw bankrekening naar het WLIG-evangelisatieproject. Dit is belangrijk en werd al in Bijbelse tijden beoefend, waar ze een tiende van hun salarissen gaven aan een goed doel. Hiermee geeft iedereen wat hij kan, ongeacht hoe groot of klein het bedrag is, maar geef het naar hoe God voor je zorgt.  Voor grotere projecten kunnen de verenigingen een verzoek tot nationale fondsenwerving indienen om een ​​bepaald project te dekken. “Vraag, en je zult ontvangen”, zegt Jezus, en Hij zal zorgen voor verantwoordelijke mensen om in de behoeften te voorzien. 

Dit zijn enkele effectieve tips en hulpmiddelen die worden gebruikt en ze brengen vruchten voort en moeten geïmplementeerd worden in overeenstemming met je mogelijkheden. Als je andere ideeën hebt die je implementeert en die hier niet worden vermeld, kun je deze met ons delen zodat we deze aan iedereen kunnen doorgeven. 

De Spiritualiteit van Waar Leven in God is tenslotte een zeer mystieke eenheid met Christus. Hoe meer tijd we investeren in het lezen van de boodschappen met ons hart en onszelf hierdoor laten veranderen, hoe meer we zullen verlangen om tijd met God door te brengen in gebed, aanbidding en contemplatie. In deze stilte en gezindheid, zal Jezus ons bewegen en 'in ons oor' de stappen die Hij wenst dat wij nemen fluisteren in de ware Geest van het ‘Wij’ ‘Ons’, altijd verenigd met Hem, zodat het gebed van de Toewijding tot het Heilig Hart zal worden belichaamd in actie in ons dagelijks leven. 

Toewijding aan het Heilige Hart

Heilig Hart van Jezus,
kom U volledig van mij meester maken,
opdat mijn motieven Uw Motieven zijn,
mijn verlangens Uw Verlangens,
mijn woorden Uw Woorden,
mijn gedachten Uw Gedachten,
en sta mij dan toe me
in de diepste plaats
van Uw Heilig Hart te nestelen; vernietig mij volkomen;
ik, Vassula*, zal Uw Heilig Hart aanbidden
uit het diepst van het mijne,
ik beloof Uw Heilig Hart te dienen
met een innerlijk vuur,
ik zal U dienen
met nog gloeiender ijver dan ooit;

ik ben zwak,
maar ik weet dat Uw Kracht
mij zal steunen;
sta mij niet toe dat ik U uit het oog verlies,
en laat ook niet toe dat mijn hart
naar elders fladdert;
ik, Vassula zal uitsluitend Uw Heilig Hart zoeken
en alleen naar U verlangen

Heilig Hart van Jezus,
laat mij afkerig zijn
van alles wat strijdig is
met Uw Heiligheid en Uw Wil;
zift mij door en door,
om er zeker van te zijn
dat geen enkele rivaal in mij blijft;
trek vanaf vandaag
de banden van Liefde strakker aan
waarmee U mij hebt omgord,
laat mijn ziel dorsten naar U
en mijn hart ziek zijn van liefde voor U;

Heilig Hart van Jezus,
wacht niet,
kom en verteer mijn hele wezen
met de Vlammen van Uw vurige Liefde;
wat ik ook voortaan zal doen,
zal slechts worden gedaan
voor Uw Belangen en Uw Glorie,
en niets voor mijzelf;
ik, Vassula, wijd mijn leven aan U toe
en vanaf vandaag ben ik bereid
de slavin van Uw liefde te zijn,
het slachtoffer van Uw Brandende Verlangens
en van Uw Passie,
de weldaad voor Uw Kerk
en het speelgoed van Uw Ziel;
doe mijn gelaatstrekken gelijken
op die van Uw Kruisiging
door de bitterheid die ik zal ervaren
vanwege de doofheid van de zielen
en bij het zien van hun val;
geef aan mijn ziel haar vervulling;

Heilig Hart van Jezus,
bespaar mij Uw kruis niet,
evenals de Vader U niet heeft gespaard;
beteugel mijn ogen, mijn gedachten
en mijn verlangens,
om de gevangene te zijn
van Uw Heilig Hart;
onwaardig ben ik, en ik verdien niets,
maar help mij te leven
volgens mijn akte van toewijding
door trouw te zijn en onvermoeibaar
Uw Heilige Naam aan te roepen;
laat mijn geest alles afwijzen
wat niet van U is;

Heilig Hart van Jezus,
laat mijn ziel meer dan ooit tevoren,
de Merktekenen van Uw lichaam dragen
voor de bekering van de zielen;
ik, Vassula, onderwerp vrijwillig mijn wil aan Uw Wil,
nu en altijd; amen;

Waar Leven in God, 26 januari 1992

* vervang altijd de naam 'Vassula' met uw eigen naam

 

Geproduceerd door TLIG Witnessing Team International

December 2018

2 3 4

PAGES:  1  2  3  4   NEXT

 

 
Missie
Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Evangelisatie
    Brief van Vassula over Evangelisatie en Gebedsgroepen
    Hoe kun je nu meedoen!
        De 27 Vragen
        De 27 Antwoorden
        Nodig een Getuige uit
        Video over Hoe Getuigen Bijeenkomsten te Organiseren
        Hoe kan ik mijn land beter organiseren?
    Een Uitnodiging om te Evangeliseren
    Hoe Waar Leven in God te Cultiveren
    Neem de Sikkel en Oogst
    Vassula over Getuigenis geven
    Hulpbronnen voor het Promoten van WLIG
    Neem Contact Met Ons Op
De Stichting

Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Lijst van alle eerdere bijeenkomsten
 

Evangelisatie
De echo's van de Echo ... Getuigenis-bijeenkomsten en een uitnodiging van Jezus om te evangeliseren
 

De Stichting
Samenvatting over waar de Foundation True Life in God - de Stichting - voor staat, de reden waarom zij is opgericht, de missie die aan haar is toevertrouwd en de formaliteiten die van belang zijn.
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

God Houdt Nooit Op Zichzelf Aan Jullie Allen Te Geven
 
EERDERE BOODSCHAP:

Zij Die Zich Tegen Petrus Verzetten, Verzetten Zich Tegen Mijn Kerk
Buig Om Te Verenigen

 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message