DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Missie » Evangelisatie » Brief van Vassula over Evangelisatie en Gebedsgroepen »

Brief van Vassula over Evangelisatie en Gebedsgroepen

Geschreven op 7 december 2006, aan alle lezers van WLIG die zich inzetten voor het verspreiden van de Boodschappen

Beste WLIG vrienden,

Aangezien we tegen het einde van dit jaar lopen, zou ik nogmaals het onderwerp van Evangelisatie- en Gebedsgroepen willen bespreken.

Door de verslagen te lezen die binnenkomen bij Otfried, kon men aan de hand van wat hij ontving zien dat er niet veel landen zijn die opvolgen wat ik hen had voorgesteld door wat Jezus me liet begrijpen wat Hij wil. Maar wij ontvangen onveranderlijk van dezelfde landen en door dezelfde mensen hun verslagen (die goed zijn) maar niet van alle 67 landen waar ik getuigenis heb gegeven!

Veel landen hebben zelfs nog nooit gereageerd! Veel van de WLIG-mensen die nooit één van onze pelgrimages missen, reageren niet op e-mails, maar verplichten mensen om herinnering na herinnering te sturen, welk, naar mijn mening, een gebrek aan beleefdheid toont, en ook een zekere onverschilligheid en oneerbiedigheid. Hoe verwachten we dan dat we vooruitgang boeken?

Om te beginnen, datgene wat WLIG nu moet doen, zijn de volgende punten:

1. Zoek uit en maak een alfabetische lijst van alle 67 landen die ik bezocht heb.

Bekijk de lijst van landen waar Vassula getuigenis heeft gegeven.

2. Ontdek middels ons gebedsteam waar en hoeveel gebedsgroepen in de 67 landen zijn. Dit is de taak van de gebedsgroep; dus dit team moet proberen uit te vinden waar alle gebedsgroepen zich bevinden en of sommigen zijn opgeheven en of anderen zijn opgericht, en ook of een vereniging of stichting in hun land bestaat.

Zie lijst met Stichtingen en Landcontactpersonen. 

Als iemand zijn of haar Stichting of Vereniging wil registreren of als landcontactpersoon opgenomen wil worden, stuur dan een e-mail naar: tligcontacts@tlig.org

Als u uw gebedsgroepen wilt registreren, stuur dan een e-mail naar het Prayer Groups Team: prayergroups@tlig.org.

3. Na te hebben ontdekt waarom er geen getuigen werden uitgenodigd, op maandelijkse basis zoals voorgesteld, begreep ik dat het niet alleen een kwestie is van enkele het initiatief nemen, maar ook een kwestie van geld. Wat is er terechtgekomen van mijn suggestie van een maandelijkse gift (zelfs een Euro) in een "schoenendoos", door mensen die deel uitmaken van een WLIG-gebedsgroep. Wat gebeurde er met hen die zich een paar jaar geleden organisatoren noemden? Waarom doorloopt niemand meer de 27 vragen en slaagt niemand erin de test te doen met een videoband en ook een getuige te worden?  (Als iemand dit wil doen, moet hij s.v.p. contact opnemen met Otfried.) We mogen geen blokkades hebben waardoor we geen getuigen kunnen inbrengen.

Voor meer informatie over getuige worden of een bijeenkomst organiseren, ga online naar Bronnen voor Getuigen en Organisatoren.

4. Veel van onze getuigen die de test met goed gevolg hebben afgelegd, blijven inactief omdat niemand hen lijkt uit te nodigen.

Verwijs online naar hoe je een getuige uitnodigt

5. Ik ontdekte ook dat sommige mensen die onze gebedsgroepen volgen, de boodschappen nauwelijks of niet lezen!! Veel van hen zeggen dat er te veel zijn (te lang), anderen zeggen dat zij ze willekeurig openen en hier en daar wat lezen, enzovoort. Weet je wat, ik zou me schamen... Ik stel voor dat in elke gebedsgroep iemand die vraag stelt aan iedereen die daar aanwezig is en degene adviseert die nog niet de boodschappen kent, deze te lezen om heiligende genaden te verkrijgen van Jezus.

6. Als ze zeggen dat ze de boodschappen lezen, wanneer deze vraag wordt gesteld, dan moeten ze worden aangemoedigd om de 27 vragen te beantwoorden en een videotape te maken om getuige te worden.

7. We weten dat het geld kost om een getuige uit het buitenland te laten komen en daarom stel ik vandaag voor dat mensen die de boodschappen lezen en hen kennen, zich als kandidaat opgeven om getuigenis te geven. Anderen, die de boodschappen kennen, maar niet genoeg, zouden de boodschappen misschien beter moeten bestuderen en meer video's van mijn getuigenissen moeten bekijken om zelf getuige te worden in hun eigen land. Op deze manier hoeven veel van de gebedsgroepen en organisatoren niemand uit het buitenland te vragen, maar hebben ze hun eigen getuigen.

8. Hier durf ik te zeggen: ik heb minstens 67 MEER GETUIGEN NODIG. Ik ben in 67 landen geweest en daarom hoop ik dat in elk van deze landen die mij hebben ontvangen, zij hun getuigen mogen hebben… We hebben heel weinig getuigen die, zoals ik al eerder zei, ook nog eens niet uitgenodigd worden. We moeten de handen uit de mouwen steken en voor Christus werken! We moeten veel meer Zijn boodschappen verspreiden en de mensen op de hoogte stellen van de boeken.

9. Iedereen die betrokken is bij één of ander werk van WLIG, maar geen deel uitmaakt van een WLIG-gebedsgroep, moet dit opnieuw overwegen en er lid van worden of er zelf een opstarten, anders zouden ze alleen op administrateurs gelijken. Als je zo iemand kent, moedig ze dan aan om lid te worden van een gebedsgroep, of er een op te richten.

Als u een gebedsgroep bij u in de buurt wilt vinden, neemt u contact op met de contactpersoon of stichting in uw land of stuur een e-mail naar het Team van gebedsgroepen (prayergroups@tlig.org)

Ik wil ook vermelden dat ik de V.S. in 6 delen heb verdeeld, ondanks de onnodige problemen die me in de weg werden gelegd. Ze zijn allemaal gekoppeld aan hun Stichting. Ze worden Afdelingen van Regio’s genoemd. Ik heb voor elke sectie verantwoordelijke mensen geselecteerd die zich bezighouden met evangelisatie en het bevorderen van gebedsgroepen in hun specifieke regio. Tot nu toe gaat het goed met ze en uiteindelijk zal de stroom van boodschappen in de V.S. beter worden. In deze nieuwe regio's moeten de verantwoordelijke personen altijd regelmatig Broeder Otfried (evangelisatie@tlig.org) en Zigmas Kungys (tlig-northwest@clearwire.net) informeren over hun evangelisatie en ook het gebedsteam als ze een nieuwe gebedsgroep oprichten! Dit team moet hiervan op de hoogte worden gebracht. Het gebedsgroep team (prayergroups@tlig.org) zou nu een lijst moeten hebben van de bestaande gebedsgroepen van over de hele wereld. Nu en dan zouden ze artikelen moeten schrijven in onze nieuwsbrief of op onze website en mensen eraan herinneren om een nieuwe gebedsgroep op te richten. Het spreekt voor zich dat ALLE websites van TLIG hiervan op de hoogte moeten zijn.

Ik wil ook mensen laten weten dat ik na mijn verblijf in Canada hetzelfde systeem als de V.S. heb gevolgd. Ik heb Canada verdeeld in 7 regio's. Toula kent de kaart van de regio's en kent de mensen die verantwoordelijk zouden zijn om gebedsgroepen te creëren en het programma van evangelisatie te starten. We hebben veel nieuwe vrijwilligers. Ik heb Mark Jordan geïnformeerd over verschillende punten die richtlijnen zijn voor het evangeliseren van die twee uitgestrekte landen, maar ik geloof dat elk land die richtlijnen zou moeten hebben die ik Mark Jordan gaf. Vraag hem om jou die richtlijnen te sturen en wat er verwacht wordt te doen om WLIG te promoten.

Raadpleeg alstublieft online de richtlijnen voor evangelisatie en regionalisering waarnaar Vassula verwijst.

Voor ons liggen moeilijke dagen, we zouden geen tijd moeten verspillen om te evangeliseren. De Kerk heeft je nodig en heeft meer dan ooit de boodschappen van onze Heer nodig.

Begin alsjeblieft meteen met dit werk met de zegeningen van onze Heer.

In Christus

Vassula

7 december 2006

Zie ook verzamelende informatie voor getuigen en organisatoren

 
Missie
Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Evangelisatie
    Brief van Vassula over Evangelisatie en Gebedsgroepen
    Hoe kun je nu meedoen!
    Een Uitnodiging om te Evangeliseren
    Hoe Waar Leven in God te Cultiveren
    Neem de Sikkel en Oogst
    Vassula over Getuigenis geven
    Hulpbronnen voor het Promoten van WLIG
    Neem Contact Met Ons Op
De Stichting

Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Lijst van alle eerdere bijeenkomsten
 

Evangelisatie
De echo's van de Echo ... Getuigenis-bijeenkomsten en een uitnodiging van Jezus om te evangeliseren
 

De Stichting
Samenvatting over waar de Foundation True Life in God - de Stichting - voor staat, de reden waarom zij is opgericht, de missie die aan haar is toevertrouwd en de formaliteiten die van belang zijn.
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

God Houdt Nooit Op Zichzelf Aan Jullie Allen Te Geven
 
EERDERE BOODSCHAP:

Zij Die Zich Tegen Petrus Verzetten, Verzetten Zich Tegen Mijn Kerk
Buig Om Te Verenigen

 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message