DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Missie » Evangelisatie » Een Uitnodiging om te Evangeliseren »

Een Uitnodiging om te Evangeliseren

De brief van Vassula aan de Waar Leven in God gemeenschap op 4 maart 1999

Van de volgende boodschap van Jezus heeft Vassula gezegd dat er zoveel vrucht is in de boodschappen en dat Jezus bij ons zal zijn en ons zal zegenen als we de eerste stap zetten. Ze zei: "Ik heb medelijden met Jezus", hetgeen betekent dat Jezus zoveel heeft gegeven en dat wij deze schat van redding niet meer uitvoeren en verspreiden, die in Waar Leven in God is gegeven.

Boodschap ontvangen op 3 maart 1999 voor iedereen die Vassula te gast heeft gehad en de boodschappen kent:

"Mijn herhaaldelijke bezoeken aan jullie, samen met Mijn gekozenen, die Mijn reddende Liefdeshymne helemaal tot aan jullie voeten brengen om jullie te vernieuwen en Mijn wankelend Huis te herstellen, zijn onontgonnen gebleven;

tot sommigen van jullie heb Ik gezegd: 'Ik zal jullie nu Mijn bezoeken ontnemen aangezien jullie onverschillig lijken voor Mijn verzoek tot vermenigvuldiging van de vruchten van haar werken in jullie handen door te evangeliseren'; en zo heb Ik gedaan; bovendien is dit vertrek en deze onthouding noodzakelijk voor jullie groei; dit is het uur, of nooit, om de sikkel op te nemen en krachtig te maaien; haal een oogst binnen die jullie nooit zelf hebben voorbereid en hebt Mijn zegening;"

Vassula verduidelijkt:

Dit is een boodschap voor de mensen van WLIG die tot nog toe nooit geprobeerd hebben om conferenties over de boodschappen te organiseren. Jezus gaf me gisteren deze boodschap (3 mrt 1999) en het is een laatste boodschap in zijn soort. De Heer roept sinds 2 1/2 jaar de WLIG-groepen op om te gaan evangeliseren. Zijn eerste oproep werd niet opgevolgd. Hij kwam terug naar ons in het Symposium van Jeruzalem en verzamelde alle naties en actieve groepen van WLIG om hen opnieuw te vragen om te evangeliseren.

Ik weet dat Frankrijk verschillende conferenties heeft gehouden of, zo je wilt, kun je ze 'cenacles' noemen. Ze waren erg vruchtbaar. Ook Zwitserland was erg actief. Ook Nederland is begonnen. Alle gevangenissen in Portugal zijn geëvangeliseerd en er is goed werk verricht in zowel Bangladesh als Schotland.

Retraites doen is goed. Het kost tijd om ze voor te bereiden en iedereen heeft baat bij een retraite. Maar vandaag vraagt ​​Jezus ons om te GEVEN, zichzelf te geven, aan de anderen daarbuiten die nog in de woestijn zijn. Geef de schatten die je hebt ontvangen en wees genereus om de wereld in te stappen en te delen.

Dus ik moedig ALLE mensen aan die mij te gast hebben gehad om deze stap te zetten.

In Gods Liefde en Barmhartigheid prijs ik de Heer voor zijn Geduld en voor het ons in herinnering brengen wat nodig is. Dus laten we Zijn Wil doen!

Liefde in Christus,

Vassula, 4 maart 1999

 
Missie
Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Evangelisatie
    Brief van Vassula over Evangelisatie en Gebedsgroepen
    Hoe kun je nu meedoen!
    Een Uitnodiging om te Evangeliseren
    Hoe Waar Leven in God te Cultiveren
    Neem de Sikkel en Oogst
    Vassula over Getuigenis geven
    Hulpbronnen voor het Promoten van WLIG
    Neem Contact Met Ons Op
De Stichting

Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Lijst van alle eerdere bijeenkomsten
 

Evangelisatie
De echo's van de Echo ... Getuigenis-bijeenkomsten en een uitnodiging van Jezus om te evangeliseren
 

De Stichting
Samenvatting over waar de Foundation True Life in God - de Stichting - voor staat, de reden waarom zij is opgericht, de missie die aan haar is toevertrouwd en de formaliteiten die van belang zijn.
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Ware Theologie Is De Contemplatie Tot Mij Je God
Hoe De Geesten Te Onderscheiden

 
EERDERE BOODSCHAP:

God Houdt Nooit Op Zichzelf Aan Jullie Allen Te Geven
 

 
TOP NIEUWS:

NIEUW BOEK: De Hemel Bestaat Maar De Hel Ook (video)
De langverwachte Nederlandse publicatie van de internationale bestseller 'Heaven Is Real, But So Is Hell' van Vassula Rydén, is verschenen.
 
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Het COVID-19-vaccin en "het merkteken van het beest".
 
Onze Lieve Vrouw Eren
Onze Lieve Vrouw te eren in het bijzonder het sublieme geschenk van het Goddelijk Moederschap.

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message