DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Missie » Evangelisatie »

Evangelisatie
De echo's van de Echo ... Getuigenis-bijeenkomsten en een uitnodiging van Jezus om te evangeliseren
 
 
Brief van Vassula over Evangelisatie en Gebedsgroepen
Geschreven op 7 december 2006, aan alle lezers van WLIG die zich inzetten om de Boodschappen te verspreiden
 
 
Hoe kun je nu meedoen!
Hulpmiddelen voor Getuigen en Organisatoren en/ of geïnteresseerden
 
 
Een Uitnodiging om te Evangeliseren
De brief van Vassula van 4 maart 1999 is des te meer VANDAAG van kracht.
 
 
Hoe Waar Leven in God te Cultiveren
Een lezing gegeven door Vassula in Jeruzalem, mei 1998
 
 
Neem de Sikkel en Oogst
Jeruzalem, WLIG-conferentie 2000
 
 
Vassula over Getuigenis geven
Genomen uit een toespraak gegeven op de Egypte Pelgrimage in 2002
 
 
Hulpbronnen voor het Promoten van WLIG
Downloadbaar afdrukmateriaal voor huidige lezers die proberen Waar Leven in God te promoten
 
 
Neem Contact Met Ons Op
Wilt u helpen de boodschappen van Waar Leven in God in uw omgeving te verspreiden? Schrijf ons dan.

Vassula's Wereldwijde Bijeenkomsten
Lijst van alle eerdere bijeenkomsten
 

Evangelisatie
De echo's van de Echo ... Getuigenis-bijeenkomsten en een uitnodiging van Jezus om te evangeliseren
 

De Stichting
Samenvatting over waar de Foundation True Life in God - de Stichting - voor staat, de reden waarom zij is opgericht, de missie die aan haar is toevertrouwd en de formaliteiten die van belang zijn.
 

 
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Terwijl Jij Spreekt Word Ik Verheerlijkt
 
EERDERE BOODSCHAP:

Wees Heilig
 

 
TOP NIEUWS:

Zaterdag 19 november 2022 - Halfjaarlijkse bijeenkomst - 'Waar Leven in God Nederland'
True Life in God Nederland
 
Van 4 op 5 December 2022 - 24-uurse Eucharistische Aanbidding (Internationaal)
Voor de Eenwording van de Data van Pasen
 
24-uurs Eucharistische Gebedswake (via YouTube)
Voor de Eenheid van de Christenen en de Eenwording van de Data van Pasen

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message