DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Dny soužení jsou před vámi
2019-10-07

10. dubna 2019

Má Vassulo, buď připravená psát. Dovol Mi, abych k tobě promluvil. Tvá bude nesmrtelnost, jestliže svůj život  sdílíš se Mnou! Neboj se, buď šťastná! Pozvedni svého ducha a připusť, že jsi v Mém vlastnictví, Má drahá duše! Nesmírně Mě uchvacuje, když Mě s Láskou naléhavě prosíš…

Pane, mé nitro je rozpolcené, protože čím více se ke mně přiblížíš a jsi se mnou, tím blíž chci být já Tobě. Jsem opojena Tvým přátelstvím, Tvé jediné Slovo stačí, abys mne znovu obnovil!

Ach, Vassulo! Važ si tohoto Srdce svého Boha, važ si tohoto Srdce Čistoty, Milosrdenství a Lásky. Kdybys jenom věděla, jak jsem se v minulosti všemožně snažil najít způsob, kterým bych upoutal tvou pozornost a znovu tě učinil Svou, abych ti zjevil Pravdu a přivedl tě k tomu, aby ses upamatovala, komu jsi patřila a patříš. Usiloval jsem o to, abys už nebloudila jako tulák. Pak tě Můj Duch uchvátil a naplnil tvého ducha Svou velebností a jako odlesk v Jeho Světle na tobě zjevil Svou milost.

Můj Otec ti nabídl Moudrost, ale ty sis Ji musela s Mou pomocí osvojit… Slyš Mne, naplň své sliby, které jsi mi dala a dej vyrašit liliím své lásky ke Mně, okrášli tuto zemi, tuto bezbožnou zemi, buď Mým nebem!

Pojďte ke Mně, zubožení chudáci, kteří kráčíte v údolí smrti, pojďte ke Mně a Já vás obnovím tak, že budete moci nalézt skutečný pokoj a označit svá srdce Mnou, jako pečetí. Šelma jde po vás a plní vaše srdce množstvím svých lží, pronásleduje vás v tichu noci, aby nebyla odhalena. Jako temný stín plazící se ve skrytosti na vás líčí pasti. Jeho ústa jsou plná nemravnosti i přes všechno to zlo, které ti způsobil, generace, si pořád neuvědomuješ jeho zlé záměry… a jeho podlost? Kolikrát tě mám ještě varovat?

Dny soužení jsou před vámi. Oheň (1) nezapálený člověkem pozře národy a stráví, co člověk postavil. Příroda se postaví proti vám a povodně smetou velké množství lidí. Zmizí jízlivé úšklebky z vašich tváří, které jste měli, kdykoliv bylo vysloveno Mé Svaté Jméno. Pak vše, co bylo skryto v temných koutech, bude odhaleno. Dny plné beznaděje jsou pro vás uchovány, nevěrná generace.

Obracím se k západu, pak k východu, a vidím Svůj Dům scházet na scestí, protože mnozí přestali hledat Světlo. Mnozí jednají, jak se jim zlíbí a špatnými rozhodnutími mrzačí Mé Tělo. Mnohými způsoby Mě oddělili od svého života. Má Pravidla a Má Nauka jsou drceny pod sutinami Mého Domu a Má Díla odhodili.

Tvé tělo se rozkládá, generace, a tvá duše je jako vyprahlá pustina bez vody. Potřebuji slyšet upřímné pokání. Byla Má Oběť zbytečná? Každé stvoření, které Můj Otec stvořil, netrvá déle než polní kvítí a při prvním závanu větru zaniká, ale jeho duše trvá navěky… Já jsem Strážcem tvého života. Střežím tě, chráním tě a bráním. Dal jsem za tebe Svůj Život, abys mohla žít, generace, co víc jsem mohl udělat a neudělal jsem? Tak tedy povstaň, hned! A lituj! Uznej své děsivé skutky (2) Zkažená generace, přestaň konat zlo, naprav svůj postoj a jednání a Já tě uslyším a odpustím ti. Nezapomeň, že jsem za tebe dal Svůj Život. Utíkej před hříchem jako před hadem. 

V těchto posledních dnech užívám větry jako Své posly a posílám je do této pouště, jako nomády, abych vybudoval Své Tělo (3),  okrášlil ho a sjednotil.

Pracuj, Má Vassulo, ze všech svých sil shromažďuj Můj lid. Nedovol nikomu, aby tě klamal nesmyslnými argumenty, ale tvrdě a ochotně pracuj pouze pro Mě a pro nikoho jiného, abys ustanovila Mé Království v každém srdci a učila je modlit se neustále za Můj Dům a za jeho pastýře, aby se stali věrnými Mně a tak byl sňat tento závoj letargie a netečnosti, který je přikrývá. Využij každé příležitosti a modli se neustále k Duchu Svatému. Miluj Ctnost, abys byla schopna vypravovat o Mých skutcích, a připomínat každému, že k nim dnes promlouvá Zářivé Světlo. Měj důvěru, dcero, a Já ti dám ještě více, než oč žádáš. Láska tě miluje. Buď požehnána… IC

------------------------------------------------------------------------

  1. 23. května 2018 jsem jasně slyšela hlas, který francouzsky řekl: “bientôt une explosion atmosphérique aura lieu…” - “brzy nastane atmosférická exploze (atmospheric explosion)…”

  2. V Božích Očích je každý hřích hrozný, i malé hříchy, které považujeme za bezvýznamné, a vidí je jako velice závažné!
  3. Církev.

 
Další novinky:
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dny soužení jsou před vámi
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Dvě nová poselství
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Pozor na ducha Jezábel
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Tak snadné, jako se napít vody
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Vassulina mise v Itálii
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Hýčkej Mě svou láskou
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Evangelizuj s láskou pro Lásku
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
29.11-1.12.2019 v Krasnici
 
Dny soužení jsou před vámi
Nově uveřejněné poselství od Vassuly
 
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
19.4.2019

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message