DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Aktuality »

Vassula v Paříži
2017-03-25

5. ledna 2017, Paříž

V reakci na pozitivní ohlasy, poté co se Vassula účastnila televizního pořadu s mezináboženskou tématikou  televize Tele Lumiere v Libanonu,  byla opět pozvána jako host do podobného pořadu té samé televize tentokráte v Paříži.

 

Vassula obdržela toto pozvání v době, kdy trávila vánoční svátky se svou rodinou ve Švédsku. Proto se Vassula nevrátila 5. ledna zpět na Rhodos, ale rovnou odletěla se mnou přes Athény do Paříže.

Přátelé z Opravdového života v Bohu pomohli s přípravami k uskutečnění tohoto důležitého rozhovoru. Zajistili dopravu hostů, ubytování a pohoštění. 


Následujícího dne, před zahájením televizního pořadu, byla Vassula ještě požádána o rozhovor v rádiu hudebníka a mezioborového badatele Petera Bannistera, který považuje poselství za pravá.

Rozhovor Petera Bannistera s Vasslulou 

Televizní pořad s mezináboženskou tématikou, který následoval po rozhovoru v rádiu, byl nazván: „Jak překlenout naše rozdělení“ a účastnilo se ho deset hostů. Kromě Vassuly to byli: tři muslimští imámové, budhistický mnich a čtyři kněží z různých církevních denominací, jmenovitě:   otec Nabil Mouannes, maronitský kněz ve farnosti v Bordeaux, biskup Athanasius, metropolita koptské ortodoxní církve ve Francii, reverend anglikánské církve Gavin Ashenden, reverend baptistické evangelické církve Nicolas Ayoub a mezioborový badatel  Peter Bannister. Ti, kteří reprezentovali nekřesťanské náboženství, byli jmenovitě šejk Mahmoud Dawah, sunitský muslim šejk Ismail Khaliq, šítský muslimský šejk Moustfa Khaliq a  šejk Mouhammad Felsan, odpovědná osoba na Islámském kulturním institutu v Paříži a budhista  Michel Tao Chan, ředitel “Cercle de Réflection des Nations". Pořad moderoval novinář Lea Adel Maamary a  překlad zajišťovala Yola Bechara. Mluvilo se arabsky a francouzsky.

 

Debata 

Poté, co se hosté pořadu představili,  jeden po druhém odpovídali na otázky moderátora. Během debaty vládla příjemná atmosféra plná vzájemného respektu.

Všichni se shodli, že násilí a terorismus jsou velmi znepokojující, a především nejsou projevem žádného náboženství. Naopak, všechna náboženství nás vyzývají abychom se stávali podobnými Bohu a žili mír v různosti.

Jedna z dalších inspirativních myšlenek byla zmínka biskupa Athanasiose o zjevení Panny Marie v Zeitounu v Egyptě, kde se shromáždilo velké množství lidí různého náboženského vyznání  i ateisté,  aby viděli zjevení Panny Marie. Velké množství lidí bylo uzdraveno bez ohledu na náboženské vyznání.

Otec Gavin řekl, že toto zjevení Panny Marie v Zeitounu a další zjevení Panny Marie jako matky lidstva nám připomínají, že bez ohledu na náš původ, patříme do stejné rodiny. A to i navzdory tomu, že momentálně je společnost rozdělena.

Otec Nicolas Ayoub z baptistické církve řekl, že skrze Ježíše, který je Pokoj, jsme voláni k usmíření a pokoji. Papež vyhlásill minulý rok jako rok milosrdenství.  Když upadneme do hříchu, je to naše vlastní vina. Aby se rozhojnila Láska a dostali jsme se blíže k Bohu, tak se musí každý nejprve přiblížit k lidem ve svém okolí.

Vassula mluví s šejkem Ismailem Khaliqem a šejkem Moustfem Khaliqem

Imám šejk Ismail Khaliq diskutoval o mnohých běžných symbolech, které jsou přítomny ve všech náboženstvích a poukázal především  na jeden: v jeho náboženství je Panna Maria zmiňována jako prorokyně, která ve svém lůně nosila Slovo Boží.

Buddhistický mnich Michel Tao Chan zdůraznil skutečnost, že podle Písma, filosofie stvoření pochází z milosti. Nyní stvoření Boží trpí. Hovořil o přírodní rozmanitosti v lese: užitečnosti a provázanosti v rámci přírodního prostředí. Dokonce i velmi malé zvíře může být důležité pro chod lesa, kde všechna zvířata, velká i malá, žijí a nacházejí svou potravu. Zmínil také, že vše v přírodě je důkazem toho, že Bůh existuje, a to je důvodem, proč je náboženství tak důležité. Nakonec diskutoval důležitost modlitby a radosti, kterou modlitba přináší.

Vassula s budhistou Michel Tao Chanem 

Peter Bannister se zaměřil na život Panny Marie a Její kouzlo na zemi. Její život, viděný Božíma očima, může být příkladem pro nás.

Imám šejk Mahmúd Dawah dodal, že jakékoliv náboženství je o lásce. Zatímco extremismus je problém, ať už pochází odkudkoliv. Média hrají někdy velice negativní roli svou schopností ovlivnit veřejné mínění jakéhokoliv náboženství. Naopak, my věřící, jsme se dnes zde shromáždili, abychom si s respektem naslouchali.

Vassula se 3 imámy

Vassula řekla, že Bůh je Láska. Tato poselství jsou láskyplným Dopisem z Nebe. Jsou adresovaná celému lidstvu a volají nás k usmíření, lásce a jednotě. Neměli bychom zapomínat, že Bůh mezi námi, Božím stvořením, nedělá rozdíly. Nakonec všichni budeme souzeni podle míry lásky, kterou jsme měli na zemi.

Vassula mluví o poselství

Každý chtěl slyšet o poselstvích, která přinesla od Boha. Vassula jako vždy s radostí odpovídala na všechny dotazy. Těm, kdo měli zájem darovala poselství s věnováním v jedné knize spolu s knihou Nebe existuje.

Vzdejme chválu Bohu, který neustále oslovuje Jeho lid.

Chvála Bohu

Theresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Další novinky:
Oslava 38. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Vassula Rydén - Švýcarsko, duben 2023
Pozvání k celosvětové 24 hodinové vigilii modliteb za sjednocení data Velikonoc (adoraci)
Pozvánka na koncert v Přerově
Pozvánka na koncert ve Valašském Meziříčí
Letní TLIG setkání v Lančově
Pozvánka na koncert ve Znojmě
Pozvánka na koncert ve Velkém Meziříčí
Pozvánka na přednášku
Oslava 36. výročí Opravdového života v Bohu
Pozvánka na koncert v Kojetíně
Naléhavá výzva od Vassuly
Pozvánka na koncert v Krnově
Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Pozvánka na koncert s přednáškou
Postní duchovní obnova
Oslava 34. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Dopis od Vassuly k letošní pouti v Řecku
12. ekumenická pouť Opravdového života v Bohu v Řecku!
Postní duchovní obnova
Pozvánka na setkání
Všechno nejlepší, TLIG!
Pozvánka na pohodové odpoledne
Oslava 33. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Vassula v Německu (květen 2018)
Pozvánka na setkání
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na přednášku
Vassulina mise v Itálii
Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
Pozvánka na přednášku
Oslava 32. výročí poselství Opravdový život v Bohu
Mgr. René Laurentin odešel do nebe
Ekumenická pouť TLIG do Moskvy, Rusko 2017
Co jsou Vánoce?
31. výročí Opravdového života v Bohu
Fotografie dortu k výročí oslavy TLIG
Oslava výročí poselství Opravdový život v Bohu
Pozvánka na víkendové setkání
Svědectví otce Josepha Ianuzziho
Poselství obdržené 13. února 2016
Pozvánka na přednášku
Modlitba za jednotu křesťanů
Výzva k modlitbě za jednotu
30. výročí poselství Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Zvláštní prosba o modlitbu za Řecko
Pozvánka na přednášku
10. Mezinárodní ekumenická pouť Opravdového Života v Bohu - Itálie 2015
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na přednášku
Pozvání na modlitbu za jednotu křesťanů
Oslava 29. výročí "Opravdového Života v Bohu"
Pozvánka na přednášku
Pozvánka na evangelizaci
Rhodos 2014 "Metanoia" - pozvánka na nedělní setkání
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na evangelizaci
Víkendové setkání rodiny Opravdového Života v Bohu
Pozvánka na evangelizaci
Pozvánka na setkání s Carol Chamberlain
Zastavení křížové cesty
Tak snadné, jako se napít vody
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Pozvánka na adorační pobožnosti
Násilí na Blízkém Východě - Vassulin komentář
Poselství pro celé lidstvo, pohled kardinála, který poselství studoval.
Pozvánka na přednášku Proroctví
Dvě data slavení Velikonoc – pro čtenáře Opravdového života v Bohu
TLIG pouť do Ruska - zpráva od Vassuly
Naplněné proroctví (Vassula)
Zemětřesení v Nepálu - volání o pomoc
Kongo vítá Vassulu - září 2014
Papež František o datu Velikonoc
Povzbuzující dopis belgického arcibiskupa
Dopis otce Petara z Medžugorje k oslavám 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Oslava 28. výročí Opravdového Života v Bohu
Poselství z 13. března 2020
Naléhavý dopis od Vassuly
Čtyři nová poselství
Dvě nová poselství
Pozor na ducha Jezábel
Vassula v Paříži
Vassula přijala nové poselství od Ježíše
Vassulina výzva
Setkání v Hilvesum v Holandsku
Vánoční inspirace z poselství TLIG
Rhodos - plačící ikona
Poselství od Ježíše ze 17. září 2013
Vassulina přednáška o Jednotě - Izrael 2013
Novinky z týdne modliteb za jednotu křesťanů
Nové poselství Boha Otce
TLIG poutníci se společenstvím Maranatha v Betlémě

Zobrazit aktuální TLIG novinky...

Další novinky v archivu...

Nejnovější zprávy
Zprávy z Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Archiv zpráv
Zde najdete všechny (dosud přeložené) aktuality a E-zpravodaje
 

Internetový zpravodaj - přihlašte se k odběru
Pro přehled o aktuálním dění, zprávách a aktivitách společenství a apoštolátu Opravdového Života v Bohu z celého světa
 

Barevný magazín TLIG
Najdete zde články o TLIG aktivitách z celého světa a různé články z oblasti spirituality TLIG. Česká i anglická verze.
 

Novinky - vyhledávání
novinky - vyhledávání v textu
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Svítání přijde z Východu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Bděte a modlete se - modli se!
Oheň, Spravedlnost, už brzy sestoupí

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message