DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

25. ledna 1987

25. 1. 1987

Odvahu dcero, Já, Ježíš Kristus jsem ti ukázal, že kříž, který poneseš, je Můj Kříž Pokoje a Lásky. Ale abys mohla nést Můj vzácný Kříž, dcero, musíš se hodně obětovat. Buď silná a nes Můj Kříž s láskou. Budeš ho sdílet se Mnou a budeš sdílet také Má utrpení.

Velmi Mě potěšila tvoje modlitba důvěry. Když se na Mě spolehneš, pozvednu tě do výšin a ukáži ti, jak pracuji. Budu tě formovat, když Mi to dovolíš, abys byla lepší člověk. Dala jsi Mi souhlas, že se staneš Mojí nevěstou a co je přirozenější pro nevěstu, než následovat svého Ženicha? Jsem rád, že si uvědomuješ svoji bezcennost, neboj se, stejně tě miluji.

Poslyš: Neztrácej odvahu, když poukáži na tvoji slabost, protože Já jsem zde s tebou, abych ti pomohl. Vždycky Mi důvěřuj a buď na Mně závislá. Pochop Mě čtením Mého Slova. Neupadej do pastí, buď opatrná na zlo. Drž se Mě blízko a budeš v bezpečí. Vždy ti budu připomínat, abys byla bdělá. Ó dcero! Jak toužím po tomto dni!

Po jakém dni?

Po dni, kdy tě pošlu ke všemu lidstvu jako Svůj dar. Také oni se naučí Mě milovat a budou Mi lépe rozumět. Prameny Moudrosti se otevřou všemu lidstvu. Teď jdi v pokoji a plň svoje povinnosti. Pojďme spolu.

(Později:)

Pane, můj Bože, moje duše se ve mně taví ve Tvé přítomnosti. Obklopuje mě Radost a Pokoj, protože jsem ve Tvém požehnání.

Vassulo, pocítila jsi Mé teplo a pokoj Mého Srdce. Jdi a pověz jim, ať vědí, že Moje Srdce je propast odpuštění, milosrdenství a pokoje. Miluji tě, dítě, protože Mě slyšíš.1 Pojďme, rozpoznávej Mě a zůstávej v Mé přítomnosti.


1 rozumněla jsem: Jeho Volání


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message