DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

26. ledna 1987

26. 1. 1987

Já, Ježíš, tě věčně miluji. Naslouchej Mi a vždy si pamatuj toto:

Já, Ježíš Kristus, tvůj Vykupitel tě miluji z celé hloubky Svého Srdce. Přistup a naslouchej Mi. Chci, abys ve Mně složila všechnu svoji důvěru. Věř Mi. Chci tě varovat o tom, co se stane: protože zjistí, že tě neovládá žádný zlý duch, vymyslí o tobě jinou teorii. Řeknou, že v tobě pracuje podvědomí, což je psychologický účinek činnosti mozku. Mnoho se jich proti tobě shromáždí, mnoho bude porušovat Můj Zákon. Mnozí tě budou pronásledovat jako podezřelou a jejich zloba na tebe dolehne. Ale Já za tebe odpovím. Dokonce i když jim budu skrze tvoje ústa nabízet mír, budou všichni chtít válku.

Varuji tě, dcero, nenech se změnit dobou, ve které žiješ. Drž se Mne, svého Spasitele. Jsem ti stále nablízku. Nedovol, aby tě zarmucovali. Budu ti nablízku, abych ti pomáhal. Někdy se zdá, že zapomínáš na Mou Přítomnost. Dělej Mi společnost ..... ach, Vassulo, jak velmi toužím po dni slávy!

Proč Mi nepoložíš svou otázku?

Ano, Ježíši. 'Den slávy', co to znamená?

Povím ti: bude to den, kdy budou všechna zjevení osvětlena. Bude to tehdy, když vše, co jsem napsal Já nebo Můj Otec, vyjde na světlo. Pravda nebude zamlčena. A teď pojď,1 stále se učíš.


1 Pochopila jsem, že ještě nepřišel čas pro moji misi. Stále jsem se učila.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Kdy jenom uvidím Dům Východu pozdravit svatým políbením Dům Západu?
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Budu čistit tuto zemi plamenem a utrpením
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message