DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dám znovu tvar tomu, co je beztvárné

23. září 1996

Pane, děkuji Ti,
že jsi mně, která jsem tak nehodná,
ukázal Svou Slávu.

Mluvil jsi, Pane,
ale svět Ti nenaslouchal;
přestože všude ukazuješ Svou Slávu,
svět odmítá vidět a věřit.

Jak dlouho máme ještě bojovat?
Nezbavuješ nás Svých Znamení,
ale svět je rozhodnut
zničit svou duši.

opravdu jsem otevřel Svá Ústa a promluvil jsem, jak sami vidíte… dnes už ale svět vůbec nemyslí na svého Tvůrce ani nemá srdce pro svého Stvořitele… avšak nedostatek věrnosti světa nezruší Mou Věrnost; Mocí Svého Ducha dám znovu tvar tomu, co je beztvárné; vždyť všechno, co je učiněno v Mém Duchu, třikrát Svatém, bude učiněno tak, aby Nás to oslavilo; nadále na vás budu vylévat Své Milosti, abych zmátl moudré a učené vašich časů;

žádný člověk nebyl schopen ocenit a plně pochopit Mého Svatého Ducha; Můj Duch působí různými způsoby vždy za dobrým účelem; tak se horlivě žehnejte ve Jménu Mého Svatého Ducha; ať vaše svědomí plně ovládá jednota s Mým Duchem Svatým, aby to, co učiníte, vyjadřovalo Mého Ducha Svatého; kéž Můj Duch proniká do vašeho ducha; proto musíte odumřít sami sobě; čím větší dosáhnete pokory, tím snadněji najde Můj Duch cestu k vám;

my, společně? ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message