DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vykvetl jsem v Jeho Spáse

2. září 1996

dcero, Já Jsem je s tebou, pojď, modli se a říkej:

Ó, můj Pane, jak jsi úchvatný!
rozháníš Své nepřátele jako kouř,
posvěceno buď
Tvé Jméno třikrát Svaté;
Tvá spravedlnost Tě oslavuje
v naší zkaženosti,
Tvá věrnost Tě oslavuje
v naší nevěře;

kéž všechna srdce hledají Tebe,
můj Pane,
a vzývají Tvé Jméno;
ať Tě najde ten, kdo Tě nikdy nehledal,
aby i on ve Tvé Přítomnosti vyznal:

„v Bohu jediném
je zachraňující spravedlnost a síla,
v Bohu jediném
je můj život, má radost a můj pokoj,
ke komu byste Ho mohli přirovnat?
s kým byste Ho mohli srovnat?
vykvetl jsem v Jeho Spáse
a raduji se v Jeho Veliké Lásce;
Sláva buď Nejvyššímu,
Sláva mému Bohu třikrát Svatému;“

Pane, není nikoho jiného kromě Tebe
a já budu hlásat
Tvou Zachraňující Spravedlnost
až do konce; Amen;

pojď, Tvůj Stvořitel ti říká: Já jsem s tebou; buď požehnána;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message