DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství tohoto Díla skončí s tebou

12. července 1996

(Poté, co jsem se doslechla zvěsti, že někteří lidé tvrdí, že jim "Ježíš" řekl, že budou pokračovateli nebo 'dědici' tohoto díla: 'Opravdový Život v Bohu')

Má Vassulo, kdokoliv tvrdí, že 'zdědí' toto Poselství, je sváděn a klamán Satanem. Tak otevři oči a dávej pozor! Po tobě už nikdo nebude dostávat 'pokračování' poselství 'Opravdového Života v Bohu'. Poselství tohoto Díla skončí s tebou, až tě pozvednu k Sobě. Kdokoli tedy tvrdí, že je 'dědicem' tohoto díla a něco by k tomu přidával, věz, že nepřichází ode Mne. Žehnám tomuto dílu, které přinese Církvi dobré ovoce.

Mé Jméno je Ježíš Kristus. Nyní k tobě promlouvá Živý, který dává Život. Buď požehnána.

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message