DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Moudrost ti poskytne zdravé učení

8. července 1996

Pane?

Já Jsem.

Už nikdy neupadej do pokušení .... učiň si z Mých Poselství potěšení svého života. Rozšiřuj jejich poznání. Já jsem po tvém boku a Moudrost ti poskytne zdravou nauku .... ovoce Mého Srdce, ovoce Mého Milosrdenství, Já, Pán, ti budu pomáhat. Nicméně tvůj poradce ....1 Nikdy zapomínejte, že Já jsem ve vás a vy ve Mně. Sdílejte své těžkosti, váš běh ještě neskončil. Svěřil jsem vám oběma vznešené dílo. Tobě, Můj květe, jsem dal toto Poselství, pak jsem ti také dal duchovní dary. Vybavil jsem tě milostmi a projevy přízně, a jako jsem učinil divy pro Své první plody2 a ukázal na nich Svou slávu, tak to bude i s tebou. Ukáži Svou slávu a moc Mého Svatého Ducha, když Mi dovolíš, abych tě pojal do Sebe. Pokud jde o tvého poradce, kterého jsem vyvýšil pro Svou slávu a ze Svých pohnutek, dal jsem tě jemu, aby ti radil. Předal jsem tě jemu, aby tě povzbuzoval, těšil a pečlivě se o tebe staral.

Brzy Mne uvidíš tváří v tvář spolu s tím, kterého jsem postavil po tvém boku. Zabývej se teď tím, abys žila pro Mé pohnutky a přiváděla ke Mně tolik duší, kolik je jen možno. Oprav Mé rozbité oltáře.

Milost spočívá na tobě. Pojď.


1 tato část byl vypuštěna z důvodu diskrétnosti
2 apoštoly


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message