DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tvé naléhavé prosby nejsou nadarmo

13. července 1996

Pojď, Pane, do niterného místa Svého domu.

Pojď k mému stolu, Pane,
abys požehnal, co budeme sdílet, bok po boku.

Přijď, Pane, a ohraď mne zezadu i zepředu,
uzavři mne ve Svém Nejsvětějším Srdci.

Kéž mne pokryje Tvé Světlo
aby už nikdy ve mně nebo kolem mne
nebyla žádná temnota.

Pojď, Věrný Návštěvníku, a navštiv mne teď.
Vidíte? Bůh mne nyní přijde navštívit ....

Já Jsem je s tebou. Dávám ti Svůj Pokoj.

Tvůj Návštěvník se tě ptá: Víš o někom, kdo by předčil Mou Krásu a Mou Dokonalost? Ne, nikdo takový neexistuje .... ani neexistuje nikdo, kdo by předčil radu a chápání Mé Moudrosti. U tvého prahu stojí Dokonalý Návštěvník. Vskutku, pozvala jsi ke svému stolu Alfu a Omegu, Spravedlivého, který nejen vejde do niterného místa tvého domu, aby sdílel pokrm po tvém boku, ale také zažehne tvoji lampu. Nyní pojď, opři se o Mne a ukoj Moji touhu po duších. Navzdory tomu, co by sis mohla myslet, tvé naléhavé prosby nejsou nadarmo.

Ach .... Má Vassulo, Já jsem také tvůj Pastýř, tak si polož hlavu na Mé Nejsvětější Srdce a získávej potěšení z Mého Srdce, abys byla více než kdy jindy ochotnější konat pokání za své bratry a sestry .... neboj se, dítě Mého Otce, budu tě řídit jako vždycky.

Pojď, my, nás? Já, Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel, posvětím Svůj zbytek Svým Svatým Duchem.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message