DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Autorem této knihy

16. srpna 1995

Pane, můj Jahve,
nikdy nedovol, aby svět
přitáhl moje kroky znovu k sobě.
Nedovol, aby se stal mým pánem nebo mou doménou.
Můžeš mi, můj Otče, darovat to,
co chováš ve Svém Srdci jako věc nejcennější,
aby se Tvá přání stala mým tělem a kostmi,
mou bytostí, mým pokrmem a mým životem?

Miluji Tě až k zešílení,
má Sílo, můj Svatý, třikrát Svatý,
můj Nápoji z Věčného Pramene Božství a Života,
má Laskavosti a má Něžnosti! Přijď!
Přijď ke mně a slibuji Ti, Nebeský Otče,
že vyzpívám Tvůj Hymnus Lásky všem národům
k oslavě Tvé Otcovské Lásky.

Odpoví mi můj Dobrý Pastýř ze Svých Svatých nebes?
Dá odpověď hříšnici, tomu nehodnému blátu?

Já, Jahve, ti žehnám. Občerstvím tvou duši, Mé Jméno je již vyryté ve tvém srdci. Naslouchej:

Vycházím ti vstříc s požehnáním. Dcero, prosila jsi o život, Mé rozkošné dítě, Já jsem Život a jsem tady s tebou. Nikdy tě neopustím. Ach, Vassulo, chci tě ujistit: lidská moc nikdy nepřevládne v Mém Plánu Spásy.

Já Jsem Autorem této knihy. I když tě tvoji nepřátelé napadají a útočí na tebe v temnotě, protože utíkají před světlem z obavy, aby nebyli odhaleni, neboj se. Moje Oči bdí nad tebou. Žádný člověk na zemi narozený neuškodí Mému dítěti. Ano, budeš očerňovaná, budou s tebou špatně jednat, ale cožpak jsi neviděla plody Mých dobrých Skutků? Říkám ti to, abych ti dodal odvahu. I když Šelma a její následovníci tě budou pronásledovat podobně jako lovci pronásledující zvěř, neboj se. Nedosáhnou svého cíle. Jak jsem to jednou řekl: budou se snažit vymazat tě úplně z povrchu země. Zdvojnásobí své síly, ale nikdo z nich nebude schopen dotknout se Mého území a Mého vlastnictví - ty jsi Mé Území a Mé Vlastnictví - obklopil jsem tě množstvím andělů, kteří tě střeží, a Já Sám jsem tvým Strážcem.

Ty jen pro Mne pracuj a sázej a Já srazím k zemi a přemohu ty, kteří na tebe útočí, protože ve skutečnosti útočí na Mě. Pokud jde o tvé pronásledovatele, modli se za ně. Ukaž laskavost a milosrdenství, zlo oplácej láskou.

Má Přítomnost je všude kolem tebe a kdekoli se nacházíš.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message