DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Žij svatě a modli se více

1. srpna 1995

Můj Pane a Bože,
ukaž mi světlo Tvé Božské Tváře.
Stvořiteli ve slávě,
Tvé šípy nedovolují, abych se od Tebe vzdálila.
Naopak, jsem zde
a chvěji se netrpělivostí, abych Tě uslyšela.
Přijď ukojit můj hlad!

Dcero, všechno, co mám, je tvé. Miluji tě, nikdy nepochybuj o Mé Lásce. Miluj Mě a budeš žít. Žij svatě a víc se modli.

Ďábla nikdy neunaví útočit na tebe a pokoušet tě. Proto zůstaň bdělá a neunavuj se přílišným psaním. Nikdy se nepřestávej modlit, nikdy nepřestávej být se Mnou.1  jsem vždycky s tebou a nikdy tě neopouštím, ale totéž chci od tebe, dcero. Ve dnech, které trávíš s rodinou,2 nevyžaduji od tebe příliš, ani tě nevolám, abych ti diktoval dlouhá poselství. Prosím jen o tvoje přátelství, o tvou lásku, sem tam o tvou pozornost a občas o jediné slůvko, které je pro Mě znamením, že na Mne nezapomínáš.

Rozumíš? Vassulo, nenech se znepokojit svými pronásledovateli. Nezneklidňuj se záležitostmi tohoto světa, to všechno pomine, ale Má Láska k tobě zůstane navždy, na celou věčnost. Můj beránku, svět Mě nenáviděl tak, jako teď nenávidí tebe, ale je to jen svět, a ten svět jednou pomine!

Pojď, zůstaň blízko Mne a Mé Matky, která tě miluje! Uchovej si Náš Pokoj. My, nás?


1 v modlitbě jsme spolu s Pánem
2 má rodina a já spolu trávíme prázdniny


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message