DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

To Já jsem založil sdružení Opravdový Život v Bohu

31. července 1995

Já Jsem je s tebou. Dovol Mi nyní používat s tebou Můj dar, který oslaví Moje Jméno. Mé dítě, díky tomuto daru přivedu mnoho lidí zpět ke Mně. Kéž proto pokoj zůstává s tebou! Ano! Dám ti odpověď na tvůj dotaz - týkající se Japonska:1 z Mé milosti jste všichni měli účast na uzdravující moci Mých Poselství.

To Já jsem založil sdružení Opravdový Život v Bohu. Obětuji Otci modlitby za vaši účast v Poselstvích, která vám dávám. Všichni máte místo v Mém Srdci, protože všichni se účastníte Mého Díla a bráníte ho.

Satan si ve své žárlivosti přeje prosít vás jako mouku, aby vás svedl. Proto stůjte pevně na zemi s modlitbou jako zbraní. Buďte k sobě chápaví a velkodušní. Mějte trpělivost jeden s druhým, jako Já mám trpělivost s vámi. Buďte k sobě tak tolerantní, jako je Otec tolerantní k tomuto pokolení. Odpouštějte si vzájemně tak rychle, jako odpouštím Já vám, když Mě prosíte o odpuštění!

Varoval jsem vás, že budete určitě zkoušeni, když pro Mne budete pracovat, každý z vás se o tom přesvědčil. Ale nezoufejte, zůstanu s vámi tak dlouho, dokud Mi zůstanete věrní, proto Mi důvěřujte, budu vám dál dávat sílu, odvahu a naději.

Teď Mě poslouchejte a chápejte: Můj Svatý Duch výslovně nazval toto Dílo: "Opravdový Život v Bohu", ale někteří z vás poslouchali lživé duchy a udělali jim cestu .... starejte se o Boží Díla, která vám byla svěřena, a zanechte sporů, které vedou k rozdělení. Cožpak nevidíte? Nerozeznáte Satana, který to působí? Musíte pozorněji než dříve obrátit svou mysl k tomu, co nabízí Duch, abyste se příliš nevzdálili od Mé Milosti. S tímto na paměti pracujte tak, jak umíte nejlépe, v souladu a pokoji, mírně a s pochopením.

Pamatujte si, Moji drazí přátelé: neničte v sobě Dílo Ducha Svatého tím, že budete vést škodlivé řeči. Říkám vám: radujte se v Duchu a hledejte Jeho Cesty, na kterých On vás uchová zbožné, sjednocené a šťastné v zrcadlení Své Lásky.


1 japonského sdružení Opravdový Život v Bohu


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message