DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pokora a láska jsou klíče k jednotě

15. června 1995

Tvé Slovo, můj Králi,
je hojivý balzám,
když můj život znamenal méně než hlína,
Tvé Slovo zaznělo v mém uchu
a neviditelné se rychle stalo viditelným
a jako svět, který jsem neznala,
jako světlo, které nezná slepý,
všechno najednou zářilo jásavým světlem.
Jako jasně zářící hvězdy,
které v noci osvěcují nebesa,
Tvé Slovo mi dalo zrak,
abych vstoupila do Tvého Tajemství.
Velebím Tě, můj Pane,
že Tvá Láska je teď viditelná před mýma očima
a vede mou duši, aby žila věrná Tobě na věky věků.

Ano! Vstup do tajemství Mého Srdce a přijmi Můj Pokoj.

Květino, nikdy svůj čas na psaní nemarni jinými věcmi. Máš celý den a budu potěšen, když ke Mně přijdeš v rozjímání. Pamatuj si: láska je vždycky trpělivá, tak buď také trpělivá. Neutíkej ode Mne, jak jsi to dělala v těchto dnech .... láska, skutečná láska, vydrží zkoušky, překážky a nezdary. Měj Mě na prvním místě a nade vším. Evangelizuj s láskou pro Lásku a oslavuj Mě. Odmítej, Mé dítě, všeho, co vede ke zlu a ponoř se do všeho, co je dobré a svaté a co tě povede do věčného života. Já jsem Svatý a Bůh .... 1

- planu touhou ....

Jakou touhou, Pane?

Vidět Svou Církev sjednocenou a jednu .... modli se o jednotu a nenaslouchej těm, kteří jednotu nechtějí. Rozdělovatel je drží každého zvlášť a agresivní v duchu. Každý, kdo upřímně a z celého srdce nepracuje pro jednotu, vážně zarmucuje Mého Svatého Ducha. Snažně prosím všechny, kdo se scházejí, aby vedli Mou Církev k jednotě, aby vtiskli do své mysli tato slova:

pokora a láska

Pokora a láska jsou klíče k jednotě. K jednotě je nepovedou ani výmluvnost řeči, ani délka diskusí, ani jejich vzájemné udílení cen nepovedou Mou Církev v jednu. Všechny tyto věci Mě unavují .... zkáza a trosky pronikly do Mé Svatyně, tak jaké ceny si mohou mezi sebou vyměňovat? Kde je jejich čest?

Skloňte  se abyste viděli Mou Vůli, ztište svůj hlas, abyste slyšeli Spásu, která k vám mluví z výšin slávy. Vaše obrácení způsobí, že vaše srdce Mě uslyší a povede Mou Církev k jednotě, spojí Mé Tělo. Záře Pravdy způsobí, že se opět stanete libou vůní a umožníte každému považovat se za část jediného těla. Sdílení způsobí, že povedete všechny, aby si byli navzájem bližší. Proto se potřebujete změnit i ve svém srdci a nechat srdce po svém obrácení rozkvést.

Když to uděláte a do čista obmyjete své srdce od svého hříchu, Já rozhojním Své léky a úplně vás uzdravím. Dám vám růst duchovně, což přivede zbytek Mého tvorstva pod vaši střechu.

Jestliže vy, kteří jste přestali existovat, dovolíte Mému Svatému Duchu, Dárci Života, aby vás upoutal, přivedu vaše srdce k duchovní revoluci lásky, jakou vaše doba neviděla ....

Ach .... dcero, modli se za dům Východu a Západu, aby se spojily jako dvě ruce sepjaté k modlitbě, pár rukou, jak je to krásné, když spojeny společně míří k nebi v modlitbě. Ať tyto dvě Ruce, patřící témuž tělu, pracují společně a sdílejí své možnosti a zdroje ....  ať Mě tyto dvě Ruce společně pozvednou, ach .... kdy Mě tyto Ruce Mého Těla zvednou nad Oltář, držíce Mě společně?2

Ó pojďte! Nechci dlouhé diskuse, každý, kdo chce být první a nejlepší mezi vámi, musí být otrokem všech. Já jsem tady! Pohleďte na sebe! Zde jsou nekonečné poklady Mého Srdce, tak neříkejte: "Kde, kde mohu najít odpověď?" Vyzbrojte se tímto pokladem Mého Srdce a přivedete dohromady ty, kteří byli odvedeni na scestí a budu jim všem kralovat a vy věnujete poklad Mého Svatého Srdce celému světu.

- A ty, dcero, dáváš Mi svůj čas, a to Mě těší a ctí. Miluješ Mě, a to Mi dělá radost a oslavuje Mě to. Toužíš po Mně, a to Mě uchvacuje. Co jsi Mi dala ze svého srdce, dostaneš zpět z Mého Trůnu. Má milost je s tebou a Má Ruka na tvých rukou .... zůstaň ve Mně. Miluji tě a Otec tě miluje pro tvou lásku ke Mně.

Miluji tě, Lásko ....

Uzdravím mnohem víc lidí těmito poselstvími. Dělej svůj díl, Má Vassulo, a Já dokončím tvou práci ve Svém Božství. Pojď, budu s tebou, když konáš své další malé povinnosti.3

Já, Ježíš, tě miluji, máš Mé požehnání.


1 najednou Pán přestal a jiným tónem hlasu, jako člověk, který chce někomu svěřit tajemství, pokračoval
2 Kristus míní při Mši Svaté, při konsekraci Jeho Těla
3 domácí práce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message