DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vše, co potřebuji, je láska, láska, láska

16. června 1995

V hříchu mé duše
jsi mě s láskou navštívil.
Nepřišel jsi s rákoskou, abys mě pokáral,
ani Tvá zářivá Sláva
ke mně nepřišla s výčitkami.
Místo toho jsi mou duši navštívil
požehnáním, abys vyléčil její temnotu.

Milovníku Svého tvorstva,
pomoz nám všem a nauč nás tomu,
co se Ti líbí,
ať všechno, co děláme,
je přijatelné ve Tvých Očích.

Jak víš, Pane,
hřích se stal osudem zkažených,
hřešíme, stejně jako dýcháme.
Proč je takový hrozný zmatek
ve Tvém stvoření?
Proč tato nečistota? Proč tato revolta?

Skláním se pokorně před Tebou
a ptám se Tě:
Jak dlouho ještě bude Zlý uvádět
Tvé syny a dcery ve zmatek?
Pomoz nám, můj Pane,
ve Své zachraňující spravedlnosti
a pověz nám, co je nejvíce potřeba změnit.

pokoj tobě; s potěšením ti naslouchám; vše, co potřebuji, je láska, láska, láska; láska může všechno; proto Mě miluj a nadále dělej pokroky v Mé Lásce, pak v tobě nezůstane žádné temné místo; Láska vymaže tvé skvrny a vady, Láska uzdravuje, doplňuje, Láska přináší dobré ovoce, ovoce, které trvá… Neslyšela jsi, Mé dítě, že každý, kdo miluje, je jedním z Mých Vlastních a zná Mě? neslyšela jsi, že v Den Soudu budete souzeni podle míry své lásky?

ptala ses Mě: „proč je takový hrozný zmatek ve Tvém stvoření? proč tato nečistota? proč tato revolta?“ Mé drahé dítě, toto je předehra Mého příchodu; ty, kdo Mě miluješ, budeš muset trpět jen krátce, ty, kdo se skláníš před Mou mocí, dojdeš odměny, ty, kdo jsi nezapomněl na svého Stvořitele, Mě uvidíš v Mé Slávě… Můj Návrat je stejně jistý jako svítání;

ptáš se, dcero: „co je nejnaléhavěji potřeba změnit?“ potřebuji věrnou lásku, protože věrná láska Mě těší;

Těšiteli Své rodiny,
Příteli lidského pokolení,
Světlo třikrát Svaté,
Milovaný Otce,
Světlo hvězd noční oblohy,
Horo Aloe a Myrhy,
Radosti Otce,
Pýcho Své Matky,
vtáhni nás všechny do Své Lásky,
uchvať naše srdce jediným pohledem,
povolej nás do Svého Království,
vždyť Tě těší projevovat věrnou lásku.
Proměň nás ve Svůj Plamen Lásky.
Dej, ať už skončí tyto hrůzy noci
a všichni rozjímáme
o Tvé zachraňující spravedlnosti.

chtěl jsem to jen od tebe znovu slyšet; květino, budu tě dál používat; Má tolik drahá, teď pojď a raduj se z odpočinku na Mém Srdci; Já, Ježíš, který jsem tě pozvedl, tě miluji a žehnám ti;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message