DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Žádám jenom jedno: lásku - lásku - lásku!

29. května 1995

(Svatá země - Galilea)

(Pozdě v noci v Galileji.)

Řekla jsem:
"Půjdu do země svého Pána
a budu hledat Jeho Tvář."
Mé srdce o Tobě řeklo:
"Hledej Jeho Tvář
a těš se sladkostí Jeho úsměvu,
odpověz na Jeho Volání
k Jeho Zemi."

Můj Pane, Králi!
Radosti mého srdce,
Jaro mé duše,
mé srdce jásá ve Tvé Přítomnosti
a má duše se raduje
v hojnosti Tvé Lásky!
Má jediná Lásko, přijď a ukaž
Svou úžasnou laskavost
tomuto trýzněnému národu.
Tvá Přítomnost jim přinese Naději.
Tvé Oči, jak známo,
hledí na to, co je přímé
a Tvůj rozsudek je správný.

Radosti mého srdce, jsi okolo mne,
nebo se přede mnou skrýváš?
Nasloucháš teď tomuto, i když mdlému, volání?

Má Vassulo, víš, že tě Mé Oči nikdy nepřestaly sledovat od okamžiku tvého narození? Jsem po všechen1 (ano!) ten čas s tebou a (ano!) přítomný! .....2 Pojď, jen ještě malou modlitbu.3

Říkej:

Velebeno buď Tvé Jméno,
Ty, který slyšíš mou modlitbu!
Požehnaný jsi, můj Pane,
který jsi vysvobodil mou duši z jámy,
který jsi shlédl na mne z výsosti
a pokořil mou duši
(od lůna mé matky postem).4
Pochválena buď Tvá Laskavost
která mě vtáhla do Tvého Srdce
aby mě zachránila a osvobodila.
Bože, Ty jsi má spása,
mé bohatství, můj zrak a můj život.
Ty, který denně okouzluješ mou duši
a rozradostňuješ mé srdce Svou Přítomností,
dovol mi získávat z Tvé Přítomnosti:
pokoj, neporušenost, lásku a ducha odpuštění,
ať každé vlákno mého srdce
s láskou hlásá Tvou Slávu.
Slyš mou modlitbu teď, když jsem
Tvým hostem ve Tvé zemi
a odpověz mi. Amen.

.... to je vše. Ať také ostatní Mí hosté,5 kterým žehnám, čtou tuto modlitbu. Žádám jenom jedno: lásku - lásku - lásku!

Ježíš je Mé Jméno. Ic.

(Byla jsem pozvána svědčit ve městech Ramalah, Bir Zeit, Betlém a Jifna.)


1 Ano! žádal mě, abych to slovo podtrhla třikrát, jako zdůraznění. Ježíš skutečně zdůraznil Svá slova.
2 krátké mlčení
3 Způsob, jakým Ježíš řekl "pojď, jen ještě malou modlitbu", byl jedním z Jeho typických způsobů vyjadřování, po krátké odmlce změnit tón a postoj a to, co následovalo říci chvatně, jako bychom museli spěchat a jít dál, a zároveň se mnou jednat jako se slabým dítětem a přebírat otcovský postoj.
4 tato věta je jen pro mne
5 Doprovázela mě skupina 20 poutníků, většinou byli řeckopravoslavní, kteří přišli z ostrova Rhodos a někteří z Athén. Další byli z Francie, Švýcarska, Holandska a Portorika. Ostatní kromě otce O'Carrolla byli římští katolíci, z Betléma. Toto poselství se četlo na lodi na Galilejském jezeře.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message