DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pokrm z Nebe
Soudce, a přece tak jemný

10. srpna 1994

Svůj Pokoj ti dávám.

Já jsem Pán a ochotně ti poskytuji pokrm z nebe. Piš, Má holubice, napiš tato slova Písma.

"Zůstanete-li ve Mně
a zůstanou-li Má Slova ve vás,
můžete prosit, oč chcete, a dostanete to!" 1

Naslouchej a piš: ve Své laskavosti mám s vámi soucit, a proto jsem tu, abych poučil nepoučené a dal Svůj Zákon nezákonným. Budu dále sytit toto pokolení z dědictví Svého Otce v Nebesích. Chléb, který vás léčí, přichází shůry. Chléb poučení sestupuje z nebe, ze sýpek Mého Otce. Nikdo by neměl říkat: "Nemám co jíst." Tady jsem, nabízím vám jej, abyste nebyli v pokušení jíst, co je bezcenné a smrtící, to, co vychází z kořenů světa. Můj Duch vám nabízí Život a pokoj. Píši vám těchto několik slov prostřednictvím Své květiny.

Pane, někdo z pravoslavných duchovních nevěří, že jsi to Ty kdo mluví, protože užíváš slovo 'květino', když mne voláš.

Já vím, ale oni nečetli:

"... zahynul výkvět jejich potomstva ...."2 Těmto lidem říkám: "Otevřete své srdce a přijmete Světlo a uvěříte." Teď jsou jako ubohý dav bloudící ve stínu a sklíčenosti. Ve Své Laskavosti přehlížím mnohé z jejich špatných skutků, abych jim dal čas litovat! Pojď, Má přítelkyně, nezapomněl jsem, co jsi Mi tehdy nabídla. Blíží se okamžik, kdy mohu dobře využít tvé nabídky.3 Do té doby tě budu připravovat. Má zjevení na tobě budou pokračovat, abych tě povzbudil. Ach, Mé dítě, co bych pro tebe neudělal?

Ve Své Něžné Lásce Můj Otec pokryl tvou stezku safíry. Král, a přece tak mateřský, Soudce, a přece tak jemný a milující, Alfa a Omega, a přesto tak trpělivý. Pojď, Já a ty. My? Nás?

Ano!

Mluv v Mém Jménu, to Mě těší a vzdává úctu.

Pane, miluji Tě a raduji se z každé minuty Tvé Přítomnosti.

Já též. Působí Mi potěšení mluvit s tebou tímto způsobem.

To je napořád, můj Pane. Kdykoliv a kdekoli budu, tento dar je pořád se mnou, že?

Ano! To ti nabídl Otec a Já. Ach, Vassulo, jednoho dne se objevíš v Síních Mého Otce spolu se Mnou. Ale teď ještě neutrhnu Svou květinu, dokud není dokončený Můj Plán s tebou. Do té doby dál pij Mou Krev a jez Mé Tělo.

Svatý je s tebou.


3 viz poselství z  8.8.1994


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message