DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tato zvláštní milost ... již brzy skončí
Písma nikdy nelžou

18. srpna 1994

(Naše Blahoslavená Matka.)

Dcero, Mé Srdce se raduje, kdykoli se připojíš k modlitbám svatých .... Mé drahé dítě, bojuješ1 stejný boj jako všichni svatí v nebi. Jsem také přítomná, ať tvá poslušnost Bohu nemá hranic.

Hleď, přijímej všechno, co ti Bůh dává. Je to Jeho Ruka a Jeho Vlastní ušlechtilý důvod, že ti dává možnost, svobodu a sílu pracovat pro oživení Církve. Když zůstaneš jako nezakalené zrcadlo, budeš odrážet Boží Obraz a Jeho Dílo bude pokračovat a zářit na vás, takže každý národ bude číst Slovo Života a vítat Krista s otevřeným srdcem.

Je potřeba tolika uzdravování, ale měj důvěru v Pána, vždyť On Sám je tvým Svatým Průvodcem. Od té chvíle, kdy jsi byla pozvednuta, abys byla s Kristem, Mým Synem, musíš žít opravdový život v Bohu. Ať všechny tvé myšlenky platí nebeským věcem. Uč druhé myslet na Boha, mluvit o Bohu a toužit2 po Bohu, a oni si pak uvědomí, že Bůh je Život, Radost a Nebeský Pokoj. Hleď, přicházejí dny, kdy skončí tato zvláštní milost, kterou Bůh nabídl světu.

Vassulo, uč se a říkej tato slova Písma těm, kdo říkají: "Žádný kanonický zákon nám neukládá povinnost naslouchat nějakým proroctvím ...."3 Řekni jim: Písma nikdy nelžou, říkají: "Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, jak bychom mohli uniknout my, odvrátíme-li se od hlasu, který nás varuje z Nebe? Tehdy Jeho Hlas zatřásl zemí, nyní však slibuje: Ještě jednou otřesu zemí, a nejen zemí, ale stejně tak i nebem."4

Trest z nebe, vyhražený pro toto bezbožné pokolení, je na spadnutí. Budu dál stát při vás všech a povzbuzovat vás k modlitbě, postu a opravdovému životu v Bohu. Budu vás i nadále, když Mi to dovolíte, přivádět k Bohu.

Já,'i Panayia',5 žehnám každému z vás a říkám vám: položila jsem na vás Svůj plášť, aby vás, Moji maličcí, chránil od zlého, který se kolem vás neustále potlouká jako lev.


1 duchovní boj: modlitbou, láskou, poslušností vůči Bohu
2 to znamená poslouchat a žít největší Boží Přikázání
3 naše Blahoslavená Matka tím míní proroctví vyslovovaná v naší době
5 z řečtiny - doslovný překlad zní: 'Nejvíce Svatá'


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message