DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Beze Mne bys nic nedokázala

22. června 1994

Můj Bože?

Já Jsem. Pokoj s tebou.

Uvědom si, že to, co jsem ti dal jako úkol je nad tvoje síly, ale nezapomínej, že Já jsem tvá Síla. Beze Mne bys nikdy nedokázala ....

Hleď! Rozšířil jsem Svá Poselství v každém národě. Dal jsem v nebi příkaz a Mé Slovo zasvitlo na zemi. Řekni Mi, na čí příkaz jsi povstala? A kdo odolá moci Mého rozkazu? Pozvedl jsem tě, abys svědčila pro Mne a abych pomocí tvých úst hojil zlomená srdce, křísil mrtvé a byl hrozbou Svému nepříteli. Budu ti dále Svým Prstem vštěpovat Svou Píseň Lásky. Pojď.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message