DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Zákon je Zákon Lásky

24. června 1994

(Kongres v Ottawě)

(Před promluvou k mládeži: poselství, které jim bylo přečteno.)

Ó, Pane,
můj Živote, má Radosti,
můj Úsměve, má Plnosti,
má Skálo, má Spáso, mé Sladké Trápení,
ať Tvé šípy letí na Tvůj Terč.
Na stezce, kterou jsi mi předepsal,
nalézám Tvou Přítomnost,
Odměnu za Tvé šípy,
a když jdu, naplňuješ mou duši živou vodou,
tak co ještě bych mohla žádat?

ukazuj tedy Mé divy a Mou dobrotu této ubohé generaci; Já jsem oslavován pokaždé, když s láskou vyslovíš Mé Jméno; miluji tě, Má žačko, řekni jim,1 ať Mi dovolí stát se jejich osobním Učitelem, jejich blahem, jejich zdarem, jejich vůdcem, jejich rádcem a jejich Svatým Průvodcem; Můj Zákon je Zákon Lásky, Můj Zákon je Zákon Naděje, ale zlý odporuje Pravdě;

pokud chceš, Mé dítě, můžeš být vyučováno Mými Vlastními Ústy! neostýchej se vyznat své viny, je pro Mě radostí ti odpustit; projevím Svou vlídnost tváří v tvář tvé slabosti, protože Má Láska k tobě je Nekonečná;

pravím vám: brzy, velmi brzy Bůh skutečně přijde, aby žil mezi vámi; žehnám každému z vás a na čelech vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky;


1 Mladým.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message