DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vaše oči uvidí Mou Svrchovanost
Spása je na dosah ruky

21. června 1994

(Toronto)

Můj Pane a můj Pastýři,
ve Své Laskavosti rozhojni
Své ušlechtilé vinohrady,
ať je v nich více dělníků,
aby hlásali Tvou Královskou Moc.
Pak každý národ uvidí Tvou Slávu!

pokoj, Mé dítě;

až se tato nebesa srolují jako svitek1 a tato země zmizí, uvidí Mou Slávu; všichni, kdo zbyli, budou upřeně hledět na vašeho Krále; vaše oči uvidí Mou Svrchovanost; nepřestanu volat ke Svým dětem, dokud neobnovím Jeruzalém;

(Později:)

Pane?

Já Jsem; pokoj, Mé dítě, Jahve je s tebou a žehnám ti;

uzamkni Mě do svého srdce - pojď, Mé dítě, tvůj závod ještě neskončil, a i když tě tvůj Abba občas zkouší,2 nejsi nikdy sama; buď trpělivá a Já tě budu dále poučovat a dávat ti Své pokyny, protože jsem rozhodnut oživit Své děti a vyvést je z jejich letargie; vezmu v úvahu jejich zakrnění a budu k nim milosrdný;

Amen stojí před vašimi dveřmi; Spása je na dosah ruky; pojď;


1 Tak jako v mé vizi.
2 Tím, že necítím Jeho Přítomnost.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message