DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zničí pyšné nynějšího světa

29. září 1993

(Slavnost Archandělů)

(Svatý Michael mi dal toto poselství:)

Bůh je Král celé země a nebe, není nikoho jako On! Je vaše spása, vaše síla a váš pokoj.  Ve tvém soužení k tobě vztáhne Ruku a zachrání tě.

Bůh je Pán Nebe a země, a není nikoho jako On, nikoho s Ním nemůžete srovnávat. Říkám vám: zůstaňte bdělí, protože nikdo nezná den, kdy k vám přijde váš Pán. Všemohoucí nebude odkládat Své rozhodnutí.

Přijde k vám všem ve Sloupu Ohně a světlo Jeho lidu se stane ohněm a váš Svatý se stane Plamenem pálícím a požírajícím mazanost zla.1 Jeho Světlo pronikne a probodne Temnotu a ti, kdo nemohli vidět, uvidí. Zničí pyšné nynějšího světa. Zbytek, kteří zůstanou, budou Jeho Vlastní, bude to tak skrovné, že i dítě by to mohlo spočítat, pokud Všemohoucí neuslyší ze země volání lítosti! Jeho rozsudek je spravedlivý.

Zůstaň v Pánu, Vassulo, a On ti dá sílu. Budu tě chránit.


1 narážka na Očistu


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message