DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rusko, zůstaň ve Mně
Zasvěcení Dvěma Srdcím

18. září 1993

(Ruská krize - Moskva.)

Pane?

Já Jsem. Pokoj s tebou.

Pamatuj si, Má Vassulo, Já tě vedu. Nemusíš se bát, protože vedu tvé kroky. Přesto buď prozíravá a dbej, abys jim připomněla, že mají1 zasvětit Rusko Našim Dvěma Srdcím .... a Triumf přijde. Přijdu k nim zavlažit Svým Duchem suchou zemi, bude to bez zvratů2 a obětí. Já, Pán, vám říkám, že přijímám Svou Slávu od každého kajícího srdce. Zůstaňte ve Mně a dovolte Mi uskutečnit Své plány ve vás všech.3

Žehnám každému z vás. Ic.

21. září 1993

(Moskva)

Pane, prosím, je možné, abys mi nadiktoval Zasvěcení Dvěma Srdcím, jak jsi mě žádal, abych řekla Rusům, že mají zasvětit svou zemi Vašim Dvěma Srdcím. Uděláš to, Pane, abych jim to mohla poslat?

Mé dítě, nesmíš kvůli Mně váhat.4 Ano, ze srdce rád, dám ti to. Piš:

Jak určují proroctví Tvého Slova,
ó Pane, víme, doufáme a věříme,
že triumf Tvého Svatého Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
je blízko.

Proto pokorně přicházíme zasvětit sebe,
své rodiny a svou zemi
Vašim Dvěma Svatým Srdcím.

Věříme, že
když Vám zasvětíme svou zemi,
národ nepozvedne meč proti národu
a nikdo se už nebude připravovat na válku.

Věříme, že
zasvěcením naší země
Vašim Dvěma Milujícím Srdcím
bude smazána všechna lidská pýcha a arogance,
všechna bezbožnost a zatvrzelost srdce,
a že každé zlo bude vystřídáno
láskou a dobrem.

Věříme, že
Vaše Dvě Svatá Srdce teď neodolají
našim vzdechům a naší nouzi,
ale ve Své Planoucí Lásce nás vyslyší
a přijdou k nám zahojit naše hluboké rány
a přinesou nám pokoj.

Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo
a Neposkvrněné Srdce Mariino,
ať jiskra z Vašich Dvou Srdcí
zapálí naše srdce,
udělá z našeho národa
dokonalý Příbytek Vaší Svatosti.
Kéž přebýváte v nás a my ve Vás,
abychom skrze Lásku Vašich Dvou Srdcí
nalezli Pokoj, Jednotu a Obrácení.
Amen.

Vassulo Mého Utrpení, jsem s tebou. Jediný, Všemohoucí, Neotřesitelný, Věrný a Pravý. Amen tě doprovází.

Slyš Mne: žezla a trůny na Mě nikdy nedělaly dojem. Proto si Moudrost oblíbila chudé a neučené. Pomocí tvé nicotnosti bude odhalena Má Svatá Tvář. Nechám věčnou památku těm, kterým jsem se dobrovolně ukázal.5

Projevím vaší společnosti Svou Milost. Nebudu skrývat, že Já Jsem je Autorem Opravdového Života v Bohu. I toto6 je darem Nejvyššího .... a ty, Mé dítě, vzdávej čest Mně, svému Bohu, choď beze strachu do shromáždění a ukazuj Mou Velikost. Vyslovuj proroctví, která jsem ti dal Já Sám Svým Příkazem a která jako blesk dojdou na všechny čtyři světové strany.

Buď štědrá, poskytuj Mi svůj čas a jdi, kde je potřeba pomoci. Nikdy neprojevuj předpojatost. Jdi teď s vírou a buď svědkem na věky. Já, Pán, Svatý, s tebou vždycky budu hovořit. I tímto způsobem.7 Ano! Pojď.


1 Rusům
2 za čtyři dny, 22.9., dosáhla moskevská krize svého vrcholu
3 otci O'Carrollovi, otci Rolfovi a mně
4 váhala jsem, mám-li Ho poprosit
5 když mě Ježíš odstraní a ukáže se Sám při shromážděních a setkáních
6 skutečnost, že On Sám se zjevuje
7 Ježíš připojil "I tímto způsobem", protože jsem váhala, nechápala jsem, zda tato konverzace bude ústní nebo písemná


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message