DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem Strážcem tvé duše
Nebe je tvým Domovem

3. září 1993

(Kodaň, Dánsko)

Pane?

Já Jsem. Neboj se, jsem Strážcem tvé duše. Láska je s tebou.

Uvědom si, ne ty sis zvolila, že budeš tady.  Já jsem rozhodl, že tě pošlu k tomuto národu, abys Mě oslavovala. Použil jsem Své vybrané duše, aby pracovaly a otevřely dveře do Švédska, Dánska a Holandska. Můj Duch, Dárce Života, projde jejich městy a oživí každého.1

Všem vám žehnám. Ic.

Děkuji Ti, Milovaný Otče, že jsi nám dal
Svého Syna, Živé Slovo,
děkuji Ti z celého svého srdce,
milující a nejněžnější ze všech otců.
Tvá Láska ke mně je tak velká,
tak zřejmá, že budu mluvit o Tvé Lásce,
kamkoli mě pošleš.

Pošleš mě svědčit o Tvé Lásce
do země zapomnění, mezi mrtvé
a do odporných hlubin hříchu.

Pošli mě tam, kde se
všechno dobro mění ve zlo.

Pošli mě tam, kde ničemnost
pomalu zabíjí Tvé děti.

Pošli mě tam, kde odhánějí znamení Kříže
a odmítají Oběť Tvého Syna.

Pošli mě do hrobů, abych Tvým Slovem
probouzela ty, kdo jsou v rozkladu.

Pošli mě hlásat Tvou Věrnost nevěrným
a volat k nim, aby litovali hříchů
a říci jim:

Království Boží už je přede dveřmi!

Má věrná služebnice, Já, Hospodin, ti žehnám. Nebe je tvým domovem.

Ano, spěchej a buď štědrá k hříšníkům, Já tím budu oslavován. Ať se jejich kamenné srdce roztříští Mým Slovem a Já je nahradím srdcem z masa .... jdi a svědči, Mé dítě, a všechno bude dobré.2 Neposlouchej ho, pozvedl jsem tě pro Svou Slávu! Miluji tě na věky. Vassulo, nedej se zastrašit, Mé Slovo pronikne do srdcí a oživí je. Já, Hospodin, budu na tebe dál vylévat Svá Učení.


1 to znamená každého, koho se Duch Svatý dotkne
2 slyšela jsem, jak Satan křičí: "Jsi prokletá!"


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message