DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budu se o tuto míli navíc dělit s tebou
Láska je dar

4. července 1993

Můj Bože, má JEDINÁ lásko,
žízním po Tvém Prameni.
I přes spiknutí a faleš,
které proti mně spřádají moji žalobci,
prožívám Nebe,
protože jsi mi skutečně dal do duše Své Království
a Ty, který jsi štěstím mé ubohé duše,
mi s radostí vládneš.

Vyprázdnil jsi prostor mé duše,
abys v ní rozprostřel:

Lásku, Trpělivost, Odpuštění.

Posunul jsi konečnou metu mého běhu o další míli,
tak velká je Tvá Láska k nám,
tak velká je Tvá vytrvalost,
tak bohatá je Tvá ochota odpouštět
a Tvá trpělivost.
Ne, Tvé Srdce nemůže vidět nikoho ztraceného,
protože Tvá spása sahá až do konců země.

Budu se o tuto míli navíc dělit s tebou, pomazaná Mou Rukou, přizpůsob své chování Mému a uč se ode Mne. Jsi Mi tak drahá. Nes tuto poslední míli Můj Kříž. Jsem nejmocnější a Má Síla se v této poslední míli vyleje do tebe a Mé Světlo v tobě bude dál svítit, abys Mě oslavovala. Ať tě nikdy neunavují setkání se Mnou. Ještě jsi neviděla nic z Mých Tajemství, proto neměj obavu, kdykoli tě takto přijdu navštívit ....

14. července 1993

(Pro modlitební setkání - Rhodos.)

Moji milovaní, vězte, že Já jsem mírný a pokorného Srdce. Modlete se za své kněze.1 Mou Vůlí je, abyste pracovali ve Světle Mého Ducha. Těšte Mě svou láskou. Oslavujte Mě a dávejte pozor na své rty. Ať je pokoj mezi vámi. Láska je dar. Dal jsem vám dar Své Lásky. Milujte Mě a milujte se navzájem. Buďte zajedno a zůstaňte zajedno!

Žehnám vám všem. My, nás?


1 pravoslavné metropolity, kteří se hádají


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message