DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dovol svému srdci, aby se Mnou mluvilo!
Modlete se za své kněze, nikoho neobviňujte

20. června 1993

pokoj; každou minutu, kdy na Mě myslíš nebo o Mně mluvíš, Mě oslavuješ, proto dovol svému srdci, aby se Mnou mluvilo!

 

29. června 1993

Pane?

Já Jsem; opři se o Mě; miluj Mě víc!

Nauč mě milovat Tě tak,
jak chceš, abych Tě milovala,
vždyť jsi můj Učitel, Pane.

začněme tedy… piš:

dovolte Mi rozprostřít ve vás tento Pokoj; nejdražší děti, nedovolte svým srdcím, aby se trápila; neupadejte do pokušení, proto vás prosím, abyste se neustále modlili; nedbejte na klepy, nepozdravujte se s nikým na ulici;1 kráčejte a držte Krok se Mnou; modlete se za své kněze; nikoho neobviňujte, zlo oplácejte láskou a zasvěťte se Mému Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci Mé Matky;

Já, Ježíš, vám všem žehnám; proste v Mém Jménu a dostanete;


1 Ježíš tím míní plácání nesmyslů, rozhovory, které k ničemu nevedou.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message