DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pokud jde o tvůj národ, budu jej tavit jako železo - Ohněm
Svaté Srdce

6. ledna 1993

Ježíši? Milovaný Otcem,
pole mé země1 jsou zpustošena,2
stala se teď rejdištěm ještěrek a pavouků,
už tam nejsi?
Už nejsi s tímto národem?
Proč nedělá žádné pokroky?
Proč je necháváš daleko pozadu?
Smrt se vplížila pod jejich dveře ...
Synu Všemohoucího Boha, kdy rozestřeš
Svou Svatost i na tento národ? ...
"Vassilia mou, yiati kles?"3

Pláču nad tou nesmírnou pýchou .... jak mám jednat s jejich přehnanou pýchou? Nenaslouchají Mému Duchu a řídí se tím, co jim diktují jejich vlastní pyšná srdce.

Skutečně, Pane veškeré Svatosti,
nedělám co mohu, abych Ti sloužila,
a nepřimlouvám se za Jednotu?
Mohu ohnout železo holýma rukama?4
Ale Tvůj Oheň to dokáže.
Tvé bohatství a Poklady
Tvého Svatého Srdce to mohou udělat.

Budu tedy od tebe muset požadovat víc .... budu muset od tebe žádat víc. Všechno Mi dáváš proto, abyste byli všichni spojeni v lásce, abych osvítil vaše srdce, aby se váš duch otevřel Mému Duchu, který vám dá poznat hlubiny vašeho Otce v Nebesích a skryté klenoty Moudrosti.

Chudoba je u Tvých Nohou, aby Ti sloužila, Všemocný.

Ano! Důvěřuj Mi. Vždycky tě podržím, proto se neboj .... pohleď na Mne .... Mé patro je vyprahlejší než pergamen a Otec už se na to nebude dívat. Svět Ho uráží a celé Jeho Království. Svět se stal tak zkaženým a Má Ruka už nemůže dlouho bránit Jeho Ruce, aby na vás dopadla ....5

Železo lze tavit, tak neztrácej odvahu .... nezapomínej, že jsem tě postavil s mečem v ruce, abys zazářila jako blesk. Tyto Zprávy, které jsem ti uložil přinášet, velmi zarmoutí pyšné. Jejich mysl se bude trápit a kolena se jim roztřesou. Pokud jde o tvůj národ, roztavím jej, jako se taví železo: Ohněm .... a oni pokročí ke svatosti.

(Poselství Svatého Srdce jednomu člověku.)

Co existovalo6 nemůže nikdy zemřít. Co oživuje nadšení a vnáší do Mé Církve viditelný život, nikdy nezanikne.

Na vlastní oči uvidíš oživení Mého Svatého Srdce, a Toho, kterému říkáš: "Znám Ho a miluji Ho." To, co se dnes dělá, není možné bez utrpení a oběti. Budu udržovat při životě úctu k Mému Svatému Srdci a všechno, co jsem o ní učil. Toto je Můj slib. Bylo vám dáno být svědky oživení Mého Svatého Srdce, abyste o tom mohli vydat svědectví. Být obětí Toho, kdo snímá vaše hříchy, to je privilegium.

Přijímám svědectví, které Mi dáváš v Mém Duchu. Takže to, co vidíš vlastníma očima, je naplněním vašich časů.


1 Řecka
2 duchovně
3 řecky: "Můj Králi, proč pláčeš?"
4 železné tyče mé vize představují tři Křesťanské Církve
5 náš Pán náhle zmlknul a podíval se na mne, jako by si na něco vzpomněl, potom pokračoval
6 Svaté Srdce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message