DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Modli se se Mnou k Otci

17. prosince 1992

Pane, Otče a Vychovateli mého života,
který jsi ukáznil mé srdce,
který jsi uchvátil mou duši
Svým jediným pohledem,
neskrývej přede mnou Svou Svatou Tvář,
vrať se, abych Tě mohla kontemplovat.
Ó Ježíši, přijď! Přijď k nám,
kde i světlo samo je jako smrt noci!

Tvůj Král je zde .... modli se se Mnou k Otci:

Otče,
zasvěcuji se
duší i tělem Tvé službě,
aby mě Tvé Oči a Tvé Srdce
nikdy neopustily.

Vlož do mne Svůj Královský Trůn
a dej mi Své příkazy,
dej mi prospívat v čistotě srdce,
abych dokončila všechno, co jsi mi dal.
Amen.

Dcero, dokončím tu cestu s tebou. Neboj se. Pokud jde o tebe, když kráčíš se Mnou stejným krokem, nic ti nebude chybět. Když se ode Mne odvrátíš, zdvojnásobím tvé kříže, abych tě zachránil ....1 Nikoho, kdo se ke Mně vrátí, nepošlu zpět. Naslouchej úderům Mého Srdce, aby tě jejich zvuk chránil před každou myšlenkou na vzpouru.

Já, Ježíš, ti žehnám.


1 Pochopila jsem, že když Ho nebudu následovat, opustí mě také a zůstanou mi jen kříže. Když viděl, že jsem Mu nerozuměla, připojil další větu


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message