DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Toto odpadlictví vás ožebračilo

7. prosince 1992

(Austrálie)

(Těsně před shromážděním mi Bůh, náš Otec, dal toto poselství.)

Piš: Řekni jim, že jsem Nejněžnější Otec. Řekni jim, jak se k nim teď skláním.

Láska a Věrnost teď sestupují, aby objaly každého z vás, aby vás obnovily, aby vás oživily a pozvedly z letargie, která pokrývá tuto zemi. Neříkejte, že jsem příliš daleko, mimo dosah, nedotčený vaší bídou, a že neodpovídám na vaše volání.

Pokud plameny olizují vaše kraje a oheň stravuje obyvatele země, je to vinou velkého odpadlictví, které zachvátilo jeden národ za druhým a proniklo do nitra Mého Zákona. Toto odpadlictví vás ožebračilo a namluvilo vám, že nemáte Otce… Jak je Mi vás líto! Ó pokolení, jak dlouho mám čekat? Má varování a volání se rozléhají celou zemí, a přestože je Můj žal nezměrný a Má Spravedlnost nyní přetéká, stále se mohu smilovat a přijmout hold, který Mi nabídnete.

Jsem připraven odpustit vám pro Krev prolitou Mým Synem a pro Jeho Oběť, když si Má Slova vezmete k srdci. Já, který jsem vás stvořil z Lásky, se ptám: Uslyším od vás volání lítosti?…

Dcero, oslavuj Mě a s láskou každému odhaluj Mou Svatou Tvář! Žehnám tobě i každému, kdo se k tobě přidá.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message