DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ukazuj přesvědčivou sílu Mého Ducha
Nikdy se ti nebudu vnucovat

9. prosince 1992

Pokoj s tebou. Miláčku Mého Otce, buď Mou Ozvěnou!

Ustanov Mé Království v Austrálii, rozsévej Má semena Lásky všude a všemi směry. Neotálej a odpověz na všechny požadavky, které ti budou předloženy. Dám ti dost síly na to, abys šířila Mé Poselství…

Ukazuj přesvědčivou sílu Mého Ducha. Ukaž jim, jak Můj Duch pozvedá, vyučuje a odhaluje hlubiny Pravdy a Věčného Boha. Ukaž neučeným realitu duchovních věcí daných Duchem a odhal jim Poznání dané Mým Duchem. Ukazuj plnou sílu Mého Ducha, jak dává vzrůst, osvědčuje a odměňuje chudé, prosté a pokorné, ale jak se odvrací od bohatých, moudrých a pyšných, kteří posuzují Mého Ducha podle svého přirozeného chápání a hodnotí všechno v termínech svého ducha. Vassulo, uvědom si cenu svého duchovního růstu a nepochybuj o Mé milosti.

Já, Ježíš, jsem tvůj Učitel a Mistr. Nikdy nepochybuj. ic, měj Můj Pokoj.

 

10. prosince 1992

(Adelaide – Austrálie)

(Před shromážděním)

Buď šťastná, že jsem tě zachránil. Dovol Mi teď užívat tě ke Své slávě. Přiveď Mé děti k Poznání, které jsem ti předal. Pokračuj tak jako v předcházejících shromážděních. Usměj se na Mě, Má Láska k tobě je větší, než si myslíš! Pojď, milostí jsem pozvedl tebe a miliony dalších, dovol mi teď řídit tvé kroky. ic

Ježíši!

Já Jsem.

Neodcházej ještě!

Proč? Chceš, abych zůstal?1 Ach, vidíš? Nikdy se ti nebudu vnucovat…

Ježíši?

Já Jsem.

Mluv ke mně, prosím.

Láska tě miluje. Miluj Mě a prahni po Mně, jako Já prahnu po tobě. Hýčkej Mě občas tím, že Mi dovolíš, abych mluvil ve tvém srdci. Chápej, duše, že nejsi stvořena pro tento svět, ale pro Mé vlastní Království v Nebi, proto se zříkej všeho, co tě váže ke světu, a hledej nebeské věci.

Pojď, my, společně?

Ano, Pane!


1 Nedokázala jsem Mu odpovědět. Ježíš obvykle chtěl, abych s Ním byla půl hodiny před každým setkáním. Dnes jsem přišla pozdě. Času bylo málo a také jsem se chtěla připravit.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message