DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chci od nich jedině lásku, věrnost a vytrvalou modlitbu
Ať Mě dnes každý nazývá, Ženichem
Poslal jsem ti Své přátele
Přijměte Mě, jako Já přijímám vás
Zkrášlete Můj Dům

1. října 1991

(Kanadským poutníkům - 140 laiků a 9 kněží - v Lens, kam přišli strávit týden se mnou.)

řekni jim, že dnes, stejně jako včera, jim žehnám; ať je každé ucho připraveno naslouchat, ať se otevře každé srdce, aby přijalo Mé Slovo:

chci od nich jedině lásku, věrnost a vytrvalou modlitbu; brzy budu s vámi; pojď;

(Večer)

Můj Pane,
přišel jsi a oživil jsi mou duši
a od té doby ve mně prýští nový život,
protože tento Proud plyne z Tvé Svatyně.
- Vidíš Své dítě, Pane? Znovu ožilo!
Vykoupil jsi mě, napravil jsi mě
a ukázal jsi mi hlubiny Své Lásky.
Tvá vůně mě okouzlila
a Tvá Krása mě oslnila a připoutala mě k Tobě,
Tvá Něha a Milost ve mně probudily jaro;
velebeno buď Tvé Jméno na věky věků!
V Tobě bude požehnáno každé plémě
a všechny národy, budou nakonec jednoho dne,
jedním hlasem, volat:
„Požehnaný ten, který přichází ve Jménu Páně!“
Neboť tak jako déšť dává zemi rašit,
tak Řeka1 z Tvé Svatyně zavlaží Tvá města.

 

2. října 1991

(Kanadským poutníkům)

pokoj vám;

ať je tento den dnem radosti! brzy přijde Má spása, proto buďte připraveni Mě přijmout; kromě vás, které jsem už shromáždil ve Svém Jménu, shromáždím i další; požádej Mé děti, ať rozjímají o tomto:

„Tvůj Stvořitel je tvůj choť,
Jahve Sabaoth je Jeho Jméno;“2 

ať Mě dnes každý nazývá,

Ženichem;

modlete se za pokoj ve světě, modlete se na Naše úmysly;

 

3. října 1991

(Během mše svaté s kanadskými poutníky mi Ježíš řekl skrze dar vnitřní řeči:)

„poslal jsem ti Své přátele.“

 

4. října 1991

(Kanadským poutníkům)

opřete se o Mě, dejte Mi všechny své starosti, svěřte je všechny Mému Srdci a Já je vyhladím, takže úplně zmizí; žehnejte Mi, jako Já žehnám vám, milujte Mě, jako Já vás miluji; tvorstvo! uvědomte si, že od vás nechci nic jiného než návrat lásky! uděluji vám požehnání, která trvají věčně, proto Mi důvěřujte dnes a každý den; čerpejte z Pramenů Mého Srdce a Já vás naplním, obléknu vás Svou nádherou; znám vaše těžkosti a vaši velikou bídu, proto se nebojte přijít ke Mně takoví, jací jste,

- chudoba Mě okouzluje -

přijměte Mě, jako Já přijímám vás;

- jděte v Pokoji a buďte svědky Toho, který vás miluje víc než kdokoli jiný; buďte svědky Toho, kdo vám nabídl Své Nejsvětější Srdce;

 

5. října 1991

(Kanadským poutníkům)

pokoj vám; obnovte Můj Dům;

- posílám vás jako ovce mezi vlky, ale nebojte se, Já Jsem je s vámi;

- zkrášlete Můj Dům svou oddaností Mému Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci Mé Matky;

žehnám vám všem a na čele vám zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky;


1 Duch Svatý.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message