DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, tvůj Spasitel, jsem oblečený v hadrech z pytloviny

6. července 1991

Pane, uzdrav mě.

Když pozorně nasloucháš a nemáš žádné námitky, žádné soupeření a pochybnosti, když přijdeš a uznáš, že jsi hříšník a nebudeš se zdráhat litovat, uzdravím tě. Patříš Mi a dal jsem ti Své Srdce, proto chci, abys ukřižovala všechno, co jsi ty. Ať jsou známky na tvém těle stejné jako na Mém.

Když uvidíš stopy, které nejsou Moje, nenásleduj je. Mé Stopy jsou potřísněny Krví a voní myrhou. Kdybys měla poslouchat někoho oblečeného v nádherná roucha, nechej ho být a nepopřávej sluchu tomu, co říká. Já, tvůj Spasitel, jsem oblečený v hadrech z pytloviny1 a chodím bosý. Můj oděv je prosáklý Krví a Mé Srdce je v plamenech Ohně. Mé Rty jsou vysušené kvůli nedostatku Lásky.

Pane, uzdrav každého, každého!

Naplňuj Mé Srdce radostí a modli se za všechny, jejichž srdce jsou uzavřena zdravému úsudku a Mé Moudrosti.

Proto, Pane, přitáhni nás blíž k Sobě.
Jsme tak unaveni putováním v tomto vyhnanství…

Rosa z Mých Úst oživí vaše srdce, vysvobodím vás z vašich strastí. Mé Oči shlížejí na svět, zkoumají každého z vás. Kdybych teď sestoupil, našel bych jen hrstku těch, kdo mají na čele Mé Znamení.

Nebesa jsem otevřel cenou Svého Života, tak aby patřila i vám. Ptám se vás: Který člověk lpí na smrti, a ne na Životě? Jak dlouho vám ještě bude trvat, než dostanete rozum? Věčně? Jak dlouho ještě budete odmítat Mou Lásku, odmítat a urážet svého Pomazaného? Spravedlnost a Právo sedí na Trůně, který k vám sestupuje z Nebe, aby vám řekl, že cesta k vašemu místu v Nebesích, k Domovu Světla, vede skrze Mě. Když se Mi odevzdáte, ukážu vám cestu Domů, když se spolehnete na Mou Lásku, přivedu vás do Světnice Té, která Mě počala, aby vás živila a uzdravila. Neutahuji provaz kolem vaší svobody, poutám vás jenom věncem Lásky.

Miluji vás věčnou Láskou a Pramen Mé Něhy k vám se nikdy nevyčerpá.

Poslouchej, dcero, řekni to cizincům i svým vlastním, řekni jim, jak Mě bolí Srdce kvůli nedostatku lásky.

(Ježíš mě posílá svědčit do jednoho vězení v USA.)PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message