DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, Bůh, jsem s vámi

8. července 1991

(Poselství, které se má přečíst vězňům ve vězení v Kansas City.)

Pohleďte, jsem to Já, Ježíš z Nazareta, který k vám přišel a mluví prostřednictvím tohoto slabého nástroje.

Říkám vám: Svět ještě plně nepoznal Pokoj, který jsem vám odkázal, protože svět odmítl Mé Cesty Spravedlnosti. Řekl jsem, že ve světě budete mít trápení, ale nejste sami, NIKDY. Jsem s vámi každou minutu vašeho života. Takto jsem s vámi neustále, milovaní Mé Duše. Dnes posílám tento Svůj nástroj na dlouhou cestu až k vám. Nebylo to její rozhodnutí, že za vámi přišla, byl jsem to Já, kdo se rozhodl, že ji k vám pošlu, a proto všechno, co vám čte, vám říkám Já.

- Mé dítky, Můj Návrat se blíží, vrátím se k vám. Láska se vrátí jako Láska. Řekl jsem vám to teď, než se to stane, abyste věřili, až uvidíte potvrzení Mých Slov. Pojďte ke Mně takoví, jací jste, nečekejte, až budete svatí, abyste padli do Náruče svého Spasitele. Pojďte ke Mně tak, jak jste, a Já vám odpustím hříchy, které svazují vaše duše.

Ó tvorstvo, Milosrdenství se k vám sklání. Přibližte se ke Mně, nebojte se Mě. Nikdo nemůže mít větší lásku než ten, kdo dává Život za své přátele. Vy jste Moji přátelé. Neříkejte: „Co mám říkat? Jak mám mluvit? Od rána do noci a od večera do svítání hlasitě křičím, a přece nikdo neslyší mé prosby. Kdo Mě kdy uslyší?“ Ale říkám vám: , živý Bůh, jsem vás slyšel. Jsem to Já, kdo přichází do vašeho pokoje, aby vám se Srdcem na Dlani řekl: Miluji tě, Mé dítě, a přináším ti Svá Požehnání, aby rozkvetla ve tvém srdci.

Můj synu, vezmi si Mé Nejsvětější Srdce, je celé tvoje. Vezmi si ono Srdce, které tě miluje, neodmítej Je. Jsem Ten, který tě nejvíc miluje.

Podívej se, Mé dítě. Když vidíš šlépěje, které nejsou Mé, nevkládej do nich své nohy, vedly by tě jedině na smrt. Z Mých Stop, Mé dítě, je patrné, že chodím bosý, jsou potřísněné Mou Krví a voní myrhou. Mé dítě, Pět Ran na Mém Těle je znovu doširoka otevřeno a Mé Šaty jsou prosáklé Krví. Jsem oděn do hadrů a pytloviny pro nepravosti a viny této generace. Mé Rty jsou sušší než pergamen kvůli nedostatku lásky. Láska chybí. Vždyť tato generace hromadí zradu na zradu a bez přestání Mě vede zpět ke Kříži, abych byl znovu ukřižován.

Tebe Mé Srdce hledá - ty jsi ten, kdo Mě může potěšit, kdo může být balzámem na Mé Rány. K tobě, milovaný, volá Mé Srdce, aby tě dosáhlo. Pojď, Já, Ježíš, tě ponesu na Svých Ramenou a povedu tě do Svého Domu, který je i tvým Domem.

Buď Mým přítelem a Já se stanu tvým Svatým Průvodcem každičký den tvého života. Já, Pán, nikomu neodpírám Své Slitování ani Své Milosti.

Žehnám vám všem z hlubin Svého Nejsvětějšího Srdce. Já, Bůh, jsem s vámi.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message