DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přiveď Můj lid zpět ke skutečné víře, spočívající na lásce

25. května 1991

Ježíši,
jsem okouzlena Tvou Dokonalostí,
jsem očarována Tvou Krásou.
Tvá Stravující Láska zvítězila nad mou křehkostí,
takže jsem souhlasila, že se stanu obětí Tvé Lásky,
ale jak bych to mohla vzít zpět,
když vidím najednou takovou Krásu?
Okouzluješ mě a přitahuješ po celý den.
Jaké kouzlo má Tvoje Láska?

Milovaná Mé Duše, tvé oči viděly slávu Mého Majestátu, tvé uši slyšely Mou Píseň Lásky, a Já Sám jsem do tebe vložil Své Světlo, abys byla Moje navždycky. Dal jsem ti Své Hřeby a Svou Trnovou Korunu, abych ti ukázal, jak jsem ti blízko. Stal jsem se tvým Ženichem, udělal jsem tě Svou nevěstou, abys sdílela Můj Kříž jako naše manželské lože. Mé Utrpení tě uchvátí, aby ses stala kopií Mne, svého Ženicha. Já jsem tvou útěchou ve dnech soužení.

Já jsem si tě vyvolil, a ne ty Mne, abych ti ukázal Svá nevyčerpatelná Bohatství.

Pane, co chceš, abych pro Tebe udělala?

Přiveď Můj lid zpět k pravé Víře, spočívající na lásce. Modli se, ať je Má Církev jedna, zbavená všeho zla. Usmiřuj, dcero, usmiřuj za hříchy a nepravosti světa, které tolik urážejí Mé Svaté Srdce ...

Má dcero a nevěsto, pohleď do Srdce svého Spasitele, podívej se dovnitř tohoto Srdce, které tě spasilo. Vezmi Mé Srdce, utěšuj Je svou láskou ke Mně. Já, Ježíš, tě líbám na čelo.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message