DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce

23. května 1991

Jahve, můj Bože,
štědře mě zaplavuješ Svou vůní,
buď veleben, můj Jahve.
Jsi můj a já jsem Tvá.
Dej mi Své Rámě,
abych se o ně opřela,
já, nehodná, závan větru,
který projde nepovšimnut
a nenávratně se rozplyne,
smítko prachu, které spláchnou první kapky deště,
dovol mi být v Přítomnosti Tvé Nádhery.
Veď mě touto pustinou citlivou rukou, Milovaný. 

Vassulo, i když jsi ubohá, budu skrze tebe mluvit k národům, aby Mi tvé pokolení vzdávalo chvály;

- Pokolení, budu tě pást; -

dcero, pokaždé když Mě voláš, sestupuji ze Svého Trůnu a jdu až k tobě do tvého pokoje, abych se s tebou setkal; vydána napospas ubohosti, uchvátila jsi Mou Věčnou Lásku, raduj se! raduj se z toho, že tě tvůj Král slyší pokaždé, když otevřeš svá ústa a voláš Mého Svatého Ducha, aby přišel a pomohl ti; vzývej Mé Jméno, Mé dítě, a Láska tě úplně zastíní a stane se tvým společníkem;

udělej teď radost svému Králi a dovol Mu, aby opět slyšel od Svého Bídou - Stiženého dítěte, jeho slavnostní sliby;

(Vstala jsem a opakovala jsem své zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.)

Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce, přijímám tvé zasvěcení, tvé oběti potěšily Mé Srdce; cti Mě, svého Pána tím, že Mně, který jsem tvou Odměnou, zůstaneš oddaná a věrná;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message